Méér natuur, maar minder groene ruimte in Nederland

In de periode 2010 tot 2012 is de oppervlakte ‘natuurgebied’ en ‘recreatief gebied’ toegenomen. Dit ging vooral ten koste van grond met een landbouwbestemming. Een deel van de landbouwgrond werd bebouwd, waardoor de totale ‘groene ruimte’ iets af nam. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

natuurMeer dan twee derde van de totale oppervlakte van Nederland is in gebruik als groene ruimte (68 procent), waarvan het merendeel agrarisch terrein is (54 procent van het totaal). Nederland bestaat daarnaast voor 19 procent uit water; 13 procent is bebouwd gebied.

Meer natuur en meer bebouwing
In de periode 2010-2012 is netto 14 duizend hectare van bestemming gewijzigd. Aan agrarisch terrein is de grootste oppervlakte onttrokken (11 duizend hectare). Vooral de groene ruimte (niet-agrarisch) en bebouwd gebied kregen er terrein bij.
Van alle nieuwe bestemmingen had 47 procent een groen karakter en 45 procent werd bebouwd gebied. In de voorgaande jaren lag de nadruk van het nieuwe bodemgebruik anders. Zo had in de periode 2006-2008 ongeveer 31 procent van het nieuwe gebruik een groen karakter en werd bijna 63 procent bebouwd gebied.

Van bos naar open ruimte
Ruim 1 300 hectare bos kreeg een andere bestemming. Er werden vooral bossen gerooid die in de jaren negentig geplant zijn met Europese subsidie. Daarentegen is de oppervlakte van de andere groene bestemmingen met bijna 7 duizend hectare gestegen. Ruim twee-derde van het nieuwe groene grondgebruik werd open natuurlijk terrein. Ook nam de bebouwing verder toe. Woon- en bedrijventerrein zijn samen met bijna 5 duizend hectare gegroeid.

Meer binnenwater, minder buitenwater
Er kwam meer binnenwater bij, de regels voor het inplannen van meer water bij nieuwbouwprojecten en de ontwikkeling van gebieden voor de noodopvang van water spelen hier een rol. De oppervlakte buitenwater is afgenomen, vooral doordat de Noordzee iets kleiner is geworden door de aanleg van de tweede Maasvlakte.

Ontwikkeling groene ruimte per gemeente
Ontwikkeling van de groene ruimte betekent over het algemeen dat agrarisch terrein heringericht is als bijvoorbeeld recreatieterrein of open natuurlijk terrein. Vooral in de provincie Drenthe, maar ook in Friesland en Groningen zijn er gemeenten die in nieuwe groene ruimte hebben geïnvesteerd. Ook de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse eilanden laten dit beeld zien.

Meer informatie: www.cbs.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *