Landschap en streekproducten prominenter op de Limburgse agenda

Op initiatief van de VVV Zuid-Limburg, hebben de LLTB, IKL-Limburg, Natuurrijk Limburg en VVV Zuid- Limburg dinsdag een petitie aangeboden aan gedeputeerde Mackus en gedeputeerde Geurts met als doel landbouw – in het belang van toeristen en inwoners – hoog op de politieke agenda te zetten.

Eetpodium Loods 81 in Margraten, werkt volop met streekproducten.

Een groep van 30 vertegenwoordigers vanuit de toeristische & agrarische sector, en de betrokken belangenorganisaties kwamen bijeen met als doelstelling de schoonheid van het Limburgse landschap en het gebruik van streekproducten in de toekomst economisch te versterken. Anya Niewierra, directeur van de VVV Zuid-Limburg beloofde in haar nieuwjaarsrede al de kruisbestuiving tussen landbouw en toerisme te stimuleren. ‘De eerste stap is nu gezet. Inwoners vinden ons heuvellandschap met het hoogstamfruit, de graften, de meidoornheggen heel normaal maar als we niet oppassen gaat ons landschap de komende jaren ingrijpend veranderen’ aldus een bezorgde Niewierra. Zij doelde daarbij op het verdwijnen van de onkostenvergoedingen die boeren krijgen voor het onderhoud van kleine landschapselementen. Nadat de groep elkaar liet kennis maken met de ontwikkelingen in elkaars branche, volgden aanbevelingen aan het adres van de provincie om uiteindelijk economische waarde te blijven creëren via het ‘landschap’ en de ‘streekproducten’.

Gedeputeerde Eric Geurts van toerisme en Hubert Mackus van landbouw waren beiden aanwezig om het belang van het Limburgse landschap te benadrukken en de samenwerking hierin tussen alle partijen te omarmen.
Gedeputeerde Geurts wil de kwaliteit van het 5* landschap koesteren en meer economische waarde halen uit de producten van Limburg. Hij gaf wel aan dat hier van eenieder een ondernemende rol in wordt verwacht. Gedeputeerde Mackus is momenteel nieuwe verbindingen aan het leggen om in de toekomst het onderhoud van het landschap langdurig te waarborgen. Beide gedeputeerden zegden toe een vervolgafspraak te maken om met de betrokken partijen de aanbevelingen verder uit te werken. Ook maken zij een projectleider hiervoor vanuit de provincie verantwoordelijk.

Aanbevelingen Landschap
Een stuk bewustwording creëren bij het belang van ons landschap bij een grotere doelgroep om betrokkenheid te creëren, het beschermen en versterken van ons unieke landschap. Het slim en duurzaam inzetten van gelden voor
het onderhoud van ons landschap en dit ook door het landbouwbedrijf zelf te laten oppakken. En het opzetten van een breed landschapsfonds om de toekomst van het heuvelland voor de lange termijn zeker te stellen, waren de gezamenlijk ingebrachte ideeën. Ook riep de groep op, om hierin gezamenlijk op te trekken met de provincie, de gemeenten, dagrecreanten, inwoners en iedereen die belang heeft bij het landschap.

Aanbevelingen Streekproducten
Eerst zou er een goede inventarisatie moeten komen van de streekproducten waar we het over hebben in Zuid-Limburg om de bekendheid van de producten te vergroten. Daarnaast is het belangrijk dat er een gezamenlijke bereidheid moet komen van de horeca, agrariërs en de overheid als faciliterende partij om te komen tot een stuk verbinding en bijvoorbeeld de logistiek en regelgeving goed te organiseren.

De toeristische economie drijft op het landschap
Uit onderzoek blijkt, dat 59% van de Limburgse gast als belangrijkste motivatie heeft om terug te komen voor de natuur en het landschap. En qua imago, staan natuur en de heuvels bovenaan als het gaat om spontane associaties met Limburg. Van het aantal overnachtingen in Zuid-Limburg, blijkt dat 2,8 miljoen (63% van alle overnachtingen) daarvan in het landelijk gebied plaatsvindt. Het nationaal landschap is daarmee de belangrijkste leverancier van gasten voor de attracties, accommodaties en winkeldomeinen zowel in de landelijke als stedelijke gebieden. Dat landschap wordt grotendeels aantrekkelijk gemaakt door de boeren

Meer informatie: www.vvvzuidlimburg.nl

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *