Van Gogh Homeland wordt een belevenis met betekenis.

Van Gogh Homeland bestaat uit drie onderdelen: Van Gogh Homeland Experience, Van Gogh Homeland Biënnale en Van Gogh Homeland Atelier.

Van Gogh Homeland bestaat uit drie onderdelen: Van Gogh Homeland Experience, Van Gogh Homeland Biënnale en Van Gogh Homeland Atelier. Van Gogh Homeland Experience wordt de hoofdattractie. Hier ervaart het publiek door de ogen van Vincent zijn homeland; het Brabant van 150 jaar geleden. In deze attractie worden de thema’s in zijn schilderijen, tekeningen en brieven verbeeld en bekeken in het licht van de opgaven en uitdagingen van de huidige tijd. Van Goghs thema’s zijn actueler als nooit tevoren: van groen en biodiversiteit, water, landbouw, stedelijkheid, industrie en vervuiling, mobiliteit tot menselijkheid. Zo nemen we het publiek vanuit Vincents waarneming mee naar het Brabant van nu en dat van de toekomst: een waanzinnige ervaring! De Efteling adviseert ons bij het ontwikkelen van deze hoofdattractie.

Van Gogh Homeland Biënnale blikt niet terug naar het verleden, maar kijkt juist vooruit. Dit wordt het podium voor transities en oplossingen dicht bij huis, in de achtertuin van de Brabander. Van Gogh Homeland Atelier is een kennis- en maaklab waar onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, vrijetijdssector en overheden bewijslast leveren van de aanpak en aantonen wat de kracht is van het Brabantse gastvrijheidsdomein als podium en experimenteerruimte voor de grote transitie-opgaven. Van Gogh Homeland Atelier is het maaklab voor Van Gogh Homeland Experience & Biënnale.

Van Gogh Homeland Biënnale blikt niet terug naar het verleden, maar kijkt juist vooruit. Dit wordt het podium voor transities en oplossingen dicht bij huis, in de achtertuin van de Brabander. Van Gogh Homeland Atelier is een kennis- en maaklab waar onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, vrijetijdssector en overheden bewijslast leveren van de aanpak en aantonen wat de kracht is van het Brabantse gastvrijheidsdomein als podium en experimenteerruimte voor de grote transitie-opgaven. Van Gogh Homeland Atelier is het maaklab voor Van Gogh Homeland Experience & Biënnale.

Locaties

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke locaties in Brabant  voor  zowel de Experience als de eerste Biënnale.

Hoe verder? 

Van Gogh Homeland is tot stand gekomen in partnership met o.a. Provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, De Efteling, Libéma en gemeente Tilburg. Voor de volgende fase kunnen we rekenen op een bijdrage uit de onlangs toegekende Regio Deal-middelen aan de regio Midden-Brabant. Hiermee kunnen we stappen zetten richting de uitvoering.

In de komende periode richten we het Van Gogh Homeland Atelier op waar we de eerste Biënnale gaan voorbereiden,

Streven is om de eerste editie te organiseren in 2025. Ook gaan we dit jaar de hoofdattractie – Van Gogh Homeland Experience – ontwerpen en de locatiestudie uitvoeren.
Beoogde realisatie: 2027/2028.

Meer informatie: www.vangoghhomeland.nl;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *