Wetenschapspark over ‘de aarde’ kiest voor locatie in Holten

De initiatiefnemers van Exploratorium Ontdekking Aarde (EOA) zien Holten als meest geschikte locatie voor het nieuw te bouwen themapark. Met de keuze voor Holten wordt laatste belangrijke fase ingegaan voor een definitieve go en de start van ontwerp- en planontwikkeling. De initiatiefnemers hopen in 2019 de deuren te kunnen openen.

schetsontwerp ontdekking aarde
schetsontwerp ontdekking aarde

De initiatiefnemers zochten een dynamische regio die beschikt over instellingen en overheden die mede invulling kunnen geven aan de bijzondere thematiek en opzet van het EOA én een locatie die voldoende vertrouwen biedt voor een haalbare exploitatie. Gebleken is dat Holten, mede als aantrekkelijke toeristisch recreatieve bestemming, daar in veel opzichten aan voldoet.
Locatie De Haspel, Gemeente Rijsen-Holten, direct aan de A1 (afslag 27) bleek het best aan de gestelde locatieciteria te voldoen. Het zoekgebied beslaat een oppervlak van 20 tot 30 hectare. Vervolgonderzoek in de komende maanden zal moeten uitwijzen of definitief aan alle voorwaarden aldaar kan worden voldaan.

“Uit het onderzoek blijkt dat we met de vestiging in Holten een gezonde exploitatie kunnen waarborgen. We hanteren geen te positieve verwachtingen, maar gaan uit van voorzichtige en goed onderbouwde prognoses”, aldus Gert – Jan van der Meulen, mede-initiatiefnemer en belast met het business development van EOA. “Op dit moment voeren wij gesprekken met investeerders en ontwikkelaar(s), maar voor definitieve afspraken dienden we eerst over een concrete locatie in Twente te beschikken.”.

Burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten is blij met de keuze van Ontdekking Aarde in Twente. “We verwachten dat het park tussen de 100 en 125 fulltime banen oplevert. Een goede zaak voor de hele regio.”

Attractief wetenschapspark
Exploratorium Ontdekking Aarde is een nationaal attractief wetenschapspark over het ontstaan van de aarde en haar en onze toekomst. Waar de bezoekers als in een fascinerende ontdekkingsreis, de schoonheid en kwetsbaarheid van onze planeet ervaren. Hij/zij maakt kennis met de prachtige en verwonderlijke natuurlijke systemen en en biodiversiteit, en wordt geïnspireerd en geactiveerd tot zorgzaamheid.
Thema’s die aan bod komen zijn onder andere het ontstaan van heelal en aarde, het klimaat, het leven op aarde, de culturen en de fenomena van het menselijk vernuft. De initiatiefnemers verwachten dat Exploratorium Ontdekking Aarde tussen de 300.000 tot 400.000 bezoekers per jaar zal trekken.

Draagvlak en inhoud
“Deze locatiekeuze is van belang voor de ruimtelijke inrichting van Ontdekking Aarde. Het inpassen van het concept in die specifieke omgeving is van invloed op de ruimtelijke organisatie en kan ook nog aanleiding zijn tot aanpassingen in de opzet. Daarom is het van belang voor de voortgang van de komende planontwikkeling dat we nu bij de afronding van de Definitiefase voor Holten hebben gekozen”, aldus Christiaan Kruis, hoofdontwerper en supervisor van EOA. “De thematiek van Ontdekking Aarde en de ‘imagineering’ daarvan vereist een continue
inbreng van onder andere wetenschap, kennisinstituten en innovatief bedrijfsleven. Het is van belang dat er een regionale samenwerking ontstaat, waarmee het project kan reflecteren op de aanwezige kennis en de innovatieve visie in Twente. Exploratorium Ontdekking Aarde en in het bijzonder het beoogde ‘Twente Paviljoen’ fungeren daarmee als de ‘etalage’ van de Twentse bijdrage aan de kennis en innovatieve ontwikkelingen gerelateerd aan de EOA-thema’s”.
Voor de exploitatie van het park wordt gekeken naar een speler uit de recreatiemarkt op Europese schaal.

Meer informatie: www.ontdekkingaarde.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *