TROS ontdekt grenzen aan sluikreclame voor de Efteling

Het commissariaat voor de Media heeft aan de TROS een boete opgelegd van € 120.000 omdat in het kinderprogramma ‘Het Sprookjesboomfeest’ reclame-uitingen zijn getoond en omdat de TROS zich dienstbaar heeft gemaakt aan het maken van winst door De Efteling.

In Het Sprookjesboomfeest komen (beeld)merken, figuren, muziek en vormgeving voor die ook door De Efteling worden gebruikt in haar attractiepark. Door het uitzenden van het programma kort voorafgaand aan de opening van de nieuwe attractie ‘Sprookjesboom’ heeft de TROS de Efteling overdreven en overdadige exposure gegeven aan het park in het algemeen en de nieuwe attractie in het bijzonder. Dat heeft onmiskenbaar tot gevolg dat de afname van de producten en diensten van de Efteling wordt bevorderd. Bovendien heeft de TROS zich blootgesteld aan de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans dat zij zich aan verboden dienstbaarheid schuldig maakte door geen afspraken te maken over de exploitatie door De Efteling van haar merk Sprookjesboom.

Meer informatie: Commissariaat voor de Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *