Tentverhuurders willen betere handhaving normen na drama Pukkelpop

Op 18 augustus 2011 slaat het noodlot toe. Noodweer Pukkelpop veroorzaakt ingestorte tenten met doden ten gevolg. Had dit voorkomen kunnen worden? Was er goed en veilig gebouwd? Voldeed de tent aan de Europese norm EN 13782?

NEN normen
De branchevereniging voor Nederlandse Tentenverhuurders (TVD) die een groot deel van de markt vertegenwoordigt, pleit al jaren voor duidelijke richtlijnen van maatregelen voor veiligheid en de wijze waarop dit te regelen; de (brand)veiligheid van tenten. Hiertoe heeft zij, samen met een aantal andere partijen het initiatief genomen om dit tot stand te brengen in een NEN Norm 8020-41 (brand)veiligheid van tenten.

Festivals en evenementen
Evenementen nemen tegenwoordig een zeer belangrijke plaats in binnen de lokale gemeenschap. Ze dragen bij tot de levendigheid van de stad en daarmee ook tot het imago van de gemeente. Een goed evenement vormt een trekpleister en is een belangrijke voorziening voor de bewoners.
Tenten op een evenement zijn voorzieningen die aandacht in termen van veiligheid nodig hebben. Er komen veel mensen samen en er wordt gewerkt met allerlei installaties en apparaten. Dit brengt allerlei risico’s met zich mee. De onduidelijkheid voor organisatoren, tentenleveranciers, brandweer en gemeenten rondom het plaatsen van tenten bij evenementen is de aanleiding tot het opstellen van de norm NEN 8020-41 (brand)veiligheid van tenten.

Windbelasting en brandgevaar
In december 2005 is de Europese norm EN 13782 Temporary structures-tents-safety (Tijdelijke constructies – Tenten – Veiligheid) gepubliceerd. De norm stelt eisen aan de constructie en beproeving van grotere tenten die onder meer gebruikt worden op festivals. Bij dergelijke evenementen kunnen zich veel personen in zo’n tent bevinden. Veiligheid met betrekking tot windbelasting en brandgevaar is dan van levensbelang. In de norm is vooral aandacht voor de stabiliteit onder invloed van windbelasting en zwaartekracht, de verankering aan de bodem en aan het toe te passen tentmateriaal.

Klankbordgroep
Op initiatief van het MKB en VNO-NCW is een klankbordgroep in het leven geroepen die een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) ‘brandveiligheid niet-bouwwerken’ opstelt. Betrokken partijen hierin zijn naast de TVD het platform recreatie en toerisme, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Hiswa, Recron, Vereniging voor professionals in de evenementenbranche (VVEM), VROM, Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR en LNRB).
De TVD omarmt regelgeving en normering en de handhaving hiervan. Zij hoopt dan ook door bovengenoemde maatregelen in de toekomst de veiligheid van de deelnemers meer kan worden gegarandeerd.

Meer informatie: www.tentenverhuur-tvd.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *