RECRON verliest groot deel achterban zwembaden

Een zestal grote leden uit de zwembadbranche, goed voor 65% van de publieke zwembaden in niet-gemeentelijk beheer, heeft haar lidmaatschap van de RECRON opgezegd uit onvrede met het bereikte resultaat voor de CAO Recreatie. (gemeentelijke zwembaden vallen onder de CAO voor ambtenaren) Met name de loonsverhoging vinden zij onacceptabel. De opzegging vond plaats op 20 maart; nog voordat het CAO akkoord definitief werd ondertekend. 

zwembadTe dure CAO
Tot de groep die boos het lidmaatschap heeft opgezegd behoren: Optisport,  Sportfondsen, de ConeGroup, Laco en nog twee kleinere exploitanten. Zij hadden als alternatief aangereikt om een aparte paragraaf voor zwembaden binnen de CAO recreatie op te nemen. In een persbericht liet deze groep begin maart al weten: “Voor de zwembadbranche is deze gang van zaken onaanvaardbaar. Een te dure CAO leidt tot een verdere verslechtering van de bedrijfsresultaten wat gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Ook is duidelijk geworden dat RECRON de belangen van de zwembadbranche binnen de verblijfsrecreatie onvoldoende heeft wensen te behartigen. Dit ondanks dat de zwembadbranche hiervoor oplossingsgerichte voorstellen heeft gedaan. Immers ook binnen RECRON-verband zijn goede oplossing en mogelijk die recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen.”

De groep van zes zwembadbedrijven heeft een kort geding aangespannen tegen de RECRON waarmee ze alsnog hebben geprobeerd om onder de CAO Recreatie uit te komen. Zij zijn inmiddels door de rechter in het ongelijk gesteld. Teun van Etten, de voormalige voorzitter van de bedrijfsgroep Zwembaden, en één van de leden die het lidmaatschap heeft opgezegd, laat weten dat de samenwerkende zwembaden de uitspraak nog willen bestuderen om daarna met een reactie te komen.

Meer informatie: persbericht zwembadbranche maart 2015 (pdf)

RECRON teleurgesteld
Adri van der Weyde, voorzitter van RECRON geeft op Recron.nl zijn reactie: “Dit is te betreuren en was bovendien zeer verrassend, omdat twee vertegenwoordigers van Sportfondsen en Laco intensief betrokken waren bij de totstandkoming van de cao. Pas in de eindfase in januari, toen er nagenoeg een principe akkoord was bereikt, kwam men met de eis van een eigen cao voor de zwembaden. Waarbij het overigens volstrekt niet vast stond dat deze zes leden namens de vele tientallen zwembadleden van RECRON spraken. RECRON heeft n.a.v. de plotselinge eis van de zwembaden toen wel met de vakbonden de afspraak kunnen maken tot eigen collectieve arbeidsvoorwaarden voor de zwembaden te komen, maar dan vanaf 1 juli 2016. Voor Sportfondsen c.s. was dit niet acceptabel. Men wilde deze cao niet. Als RECRON er onder druk van de opzegging door de zwembaden ervoor gekozen had het principe akkoord in te trekken, was er geen Cao Recreatie gekomen, ook niet voor de leden in de verblijfsrecreatie. Daarnaast waren bij de totstandkoming alle regels van de verenigingsdemocratie keurig gevolgd. RECRON vond intrekken niet verantwoord, zeker niet gezien het moment waarop de zwembaden hun eis neerlegden: te laat en niet onderbouwd.” Meer informatie: http://www.recron.nl/k/n106/news/view/63978/369/recron-betreurt-vertrek-enkele-leden-zwembadsector.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *