Provincie Brabant wil park Bavelse Berg niet ondersteunen

Ondank een brandbrief van de gemeente Breda ligt er voor de Provinciale Statenvergadering van 4 februari een voorstel om parkproject De Bavelse Berg niet te ondersteunen. Breda had in haar brief nog eens benadrukt dat marktpartijen bereid zijn om 110 miljoen euro te investeren.

De aanvraag, die werd gedaan binnen het project ‘Samen investeren in Brabant Stad’, bestond uit twee componenten:

1. Landschapelijke inpassing Bavelse Berg (1,5 mln)

2. Evenementencomplex De Bavelse Berg (4 mln)

Beide onderdelen worden afgewezen omdat volgens de provincie niet aan de voorwaarden is voldaan om op 1 januari een aantal deadlines te halen. (o.a. bestemmingsplan en de provincie vind dat er onvoldoende garanties worden gegeven m.b.t. de startdatum van het project.)

De procedures rondom het project De Bavelse Berg (totale investering 150 miljoen) lopen al sinds mei 2008. Initiatiefnemers zijn Grontmij en ING Investments, die dit 65 ha grote gebied willen ontwikkelen tot Het Vrijetijdspark van de Toekomst.  Op de website van het project staat nog dat de eerste bezoekers medio 2010 in het park worden verwacht. Die deadline is dus al niet meer haalbaar.

Meer informatie:

www.bavelsebergbreda.nl (website van het project)

Statenvoorstel PS Brabant voor 4 februari 2011 (pdf)

Artikel in BN De Stem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *