Kwaliteit Europees zwemwater afgelopen jaren verbeterd

Meer dan 95% van de Europese zeeën, rivieren en meren voldoet aan de minimumeisen voor de waterkwaliteit. Het jaarlijks verslag over de zwemwaterkwaliteiten van het Europees Milieuagentschap (EEA) volgt de waterkwaliteit in 22.000 badplaatsen in Europa. Het EEA heeft samen met dit verslag een interactieve kaart gepubliceerd die weergeeft hoe elke plaats het in 2013 heeft gedaan. 

zwemwaterUit de gegevens blijkt dat de kustwateren het iets beter doen dan de zwemwateren in het binnenland.  Op de interactieve kaart is te zien dat er in Nederland relatief veel zwemplekken niet voldoen (rood). Hans Ruiter, Rijkswaterstaat, zegt hierover: “We scoren in Nederland in vergelijking tot de rest van Europa gemiddeld 3% slechter. Dat is teveel maar valt ook mee wanneer bedacht wordt dat we het land zijn met verre weg de meeste aangewezen binnenwater locaties. Binnenwateren hebben naar verhouding meer last van allerlei verontreinigingsbronnen. Overigens is er wel degelijk voortgang geboekt en hebben we relatief minder locaties met problemen dan voorgaande jaren. Alle waterbeheerders van Nederland zijn hiervoor verantwoordelijk, ook Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is, met name in de Randmeren, bezig om te werken aan kwaliteitsverbetering.”

Verbeterde waterkwaliteit
Volgens Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EEA, is de kwaliteit van het Europees zwemwater de afgelopen twintig jaar verbeterd. “Er worden niet langer zulke enorme hoeveelheden afvalwater rechtstreeks in de wateren geloosd. Vandaag ligt de uitdaging vooral bij de kortstondige vervuilingslast tijdens hevige regen en overstromingen. Hierdoor kunnen rioleringen overbelast raken en kunnen fecale bacteriën afkomstig van landbouwgrond met het water naar de rivieren en de zeeën mee spoelen.”

Beoordeling zwemwater
De plaatselijke autoriteiten monitoren de monsters van plaatselijke stranden die zij verzamelen tijdens de lente en gedurende het hele zwemseizoen. Het zwemwater kan beoordeeld worden als “uitstekend”, “goed”, “aanvaardbaar” of “slecht”. De beoordeling is gebaseerd op het aandeel van twee typen bacteriën die de vervuiling aangeven afkomstig van de riolering of het vee. Deze bacteriën kunnen ziektes (overgeven of diarree) veroorzaken wanneer zij worden ingeslikt. Bij het beoordelen van zwemwater wordt geen rekening gehouden met afval, vervuiling en andere aspecten die het natuurlijke milieu schade toebrengen.

Meer informatie: www.eea.europa.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *