Kinderen spelen steeds vaker binnen

Uit onderzoek in opdracht van Jantje Beton blijkt dat kinderen in hun vrije tijd vaker binnen dan buiten spelen. In vergelijking met 2013 is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%! De hoogst gewaardeerde binnenactiviteit is TV kijken; de populairste buitenactiviteit is fietsen.

Er is een groot verschil met vorige generatie; de ouders en grootouders van de kinderen. 69% van de grootouders speelde meer buiten dan binnen. 65% van de ouders speelde vaker buiten. Slechts 10% van de kinderen speelt vaker buiten dan binnen! Dit is een significant verschil. 53% van de kinderen geeft aan vaker binnen te spelen.

Fietsen, klimmen en klauteren
Als kinderen naar buiten gaan, dan krijgen fietsen, klimmen en klauteren en zelf verzonnen spelletjes de hoogste waardering:

Aantrekkelijke speelplek
Als gevraagd wordt op welke wijze buiten spelen (in de woonomgeving) aantrekkelijker kan worden gemaakt dan antwoorden kinderen:

  • Driekwart van de kinderen geeft aan het buitenspelen nog leuker te vinden wanneer er meer spannende speelplekken zouden zijn (74%).
  • Zes op de tien kinderen zou buitenspelen nog leuker vinden wanneer er meer activiteiten zouden worden georganiseerd (59%) en als er meer pleintjes of grasveldjes zouden zijn (57%).
  • Kinderen van 6 t/m 8 jaar oud geven vaker aan het buitenspelen leuker te vinden als er minder verkeer zou zijn dan kinderen van 9 t/m 12 jaar (52% versus 36%).

Verschillen tussen jongens en meisjes
Jongens beoordelen een grasveld (7,0 versus 6,4), de skatebaan (5,3 versus 4,4) en een voetbalveld/kooi (6,9 versus 4,7) significant positiever dan meisjes. Daarentegen vinden meisjes het leuker om te spelen in de tuin (7,5 versus 6,9) en op een kleine speelplek met speeltoestellen (7,1 versus 6,2) dan jongens.

Meer informatie: www.jantjebeton.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *