Initiatiefnemers Park21 gefrustreerd door ‘onvermogen gemeente Haarlemmermeer’

Voor Park21 in de Haarlemmermeer ligt een ambitieus plan op tafel. Dat plan ligt er al een hele tijd. Diverse grote partijen / investeerders uit de toeristisch recreatieve sector willen er graag aan de slag met een veelzijdige intensieve leisure locatie onder de naam ‘The Flower of Holland’.

Doordat besluitvorming en informatie bij de gemeente uitblijft dreigen diverse partijen nu weer af te haken. Hans van Driem, de initiatiefnemer van het concept, staat op het punt de stekker uit het project te trekken.

Van Driem is duidelijk teleurgesteld in de doortastendheid van de gemeente Haarlemmermeer: “We zijn al sinds 2012 bezig met dit project. Dat gebeurde na een oproep door de gemeente Haarlemmermeer aan bedrijven om met initiatieven te komen. De gemeente gaf ook haar ondersteuning aan diverse plannen. We merken echter dat de gemeente dit grootschalige ontwikkelingsplan helemaal niet aan kan. Men blijft beslissingen voor zich uit schuiven en zelfs op de meest elementaire vragen (o.a. grondprijs, planning) krijgen we maar geen antwoord. Er is door bedrijven inmiddels al 5 miljoen geïnvesteerd in de voorbereiding. De kosten voor de gemeente Haarlemmermeer liggen inmiddels al op minimaal 10 miljoen Euro.”

Een van de partijen die al heel wat voorwerk heeft gedaan is TDD International die voor het hele project een duurzaam energieplan ontwikkelde en betrokken partijen op sleeptouw nam naar voorbeeldprojecten in het buitenland. President Geerling Offereins: “We zien hier volop kansen voor een pilotproject dat in Nederland van ongekende schaal is. Met zon- en aardwarmte wilden we dit hele project energieneutraal maken. Dit zou een mooie showcase worden van De Haarlemmermeer.”

Overloopgebied voor het drukke Amsterdam

De plannen voor ‘The Flower of Holland’ behelzen het ontwikkelen van een compleet nieuw gebied voor recreatief vermaak en toeristisch verblijf. De ontwikkelingen sluiten volgens Van Driem ook prima aan bij het beleid van de gemeente Amsterdam om de drukte in de binnenstad beter te beteugelen. Er komt aan de rand van de stad een groot (overloop)gebied met meerdere hotels en andere accommodaties, die er voor zorgt dat de stad qua drukte wat ontlast wordt. Om het gebied aantrekkelijk te maken zijn er ook diverse bijzondere nieuwe attracties, musea, horeca en winkels in het project opgenomen. Het is de bedoeling dat het een openbaar gebied wordt waar diverse ondernemingen op een eigen kavel hun aanbod vestigen (dus geen park met een entreeprijs).

Zie ook: Holland World geeft een update van de plannen (oktober 2018)

Project dreigt momentum te verliezen

Alhoewel het park door diverse individuele bedrijven wordt geëxploiteerd is er wel een centrale visie en coördinatie van ‘The Flower of Holland’ aanwezig. Dat is een initiatiefgroep onder voorzitterschap van Hans van Driem waarin diverse partijen met elkaar overleggen en samenwerken. Doordat er totaal geen voortgang lijkt te zitten in het project ziet deze groep het somber in en wil men niet langer als ‘praatgroep’ verder gaan. Van Driem: “Er staat voor individuele bedrijven veel op het spel. Zij willen dan ook duidelijkheid of zij hun plannen op redelijke termijn kunnen realiseren. We zien nu al diverse partijen weer afhaken omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de voortgang. Het theater New Holland (bekend van Soldaat van Oranje) heeft onlangs besloten het project te verlaten en een locatie in Almere te zoeken. Plopsa heeft het overleg inmiddels ook verlaten. Het transportmuseum moet over twee jaar weg van haar huidige locatie en kan ook niet langer wachten. En zo kan ik nog wel een paar voorbeelden opnoemen van kansen die verloren gaan voor dit gebied. Als wij er de brui aan geven, dan zal de gemeente zelf de coördinatie weer op zich moeten nemen en met alle individuele ondernemers afspraken moeten maken.”

Arie van de Spek is binnen de projectgroep verantwoordelijk voor de werving van hotels. Ook hij spreekt van een urgente situatie: “In het begin was het lastig om aan hotelketens uit te leggen wat we hier aan het ontwikkelen zijn. Het duurde even voordat de eerste hotelketen zich intekende op deze locatie. Daarna ging het snel, want niemand wil de boot missen. Inmiddels hebben we negen hotelmerken die hier op korte termijn willen bouwen. (Er is ruimte voor 14 projecten.) Zij willen wel graag duidelijkheid over o.a. de grondprijs en de termijn waarop de ontwikkelingen van start gaan. Die kunnen we niet geven, omdat we daar de gemeente voor nodig hebben. Als hier niet heel snel duidelijkheid komt, dan haken er binnenkort weer partijen af en wordt er opnieuw een kans gemist.”.

Ruimte voor groei binnen Metropool Regio Amsterdam

We spraken ook met de hotel / leisure regisseur Rene van Schie van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Uit zijn toelichting blijkt dat de hotelsector in Amsterdam weliswaar een beperking kent, maar dat de betrokken partijen wel degelijk de kansen van recreatie en toerisme voor de regio erkennen; “Het is een groeimarkt die we in de Metropoolregio Amsterdam graag willen faciliteren. We hebben recent een ontwikkelkader opgesteld die aangeeft waar kansen liggen voor hotelontwikkeling. Zij moeten in ieder geval iets toevoegen aan de regio. De combinaties hotel & zakelijk en hotel & leisure ontwikkelingen staan daarin nadrukkelijk genoemd. Dit ontwikkelkader is aan de betrokken gemeenten verstuurd, maar moet nog wel door de gemeenteraden in hun beleid worden vastgesteld. Ook voor attracties heeft de MRA een heldere strategie. We willen iedere drie jaar een grote attractie, met internationale uitstraling aan de regio toevoegen.”

Meer informatie: How to develop a hotel in The Metropolitan Region Amsterdam (pdf)

Een reactie van de gemeente Haarlemmermeer ontbreekt vooralsnog. (We hebben wel contact gezocht) We komen daar in een later artikel graag op terug.

Van Driem geeft een harde conclusie: “Het nieuwe college B&W Haarlemmermeer heeft geen duidelijk politieke visie op het gebied van toerisme en realiseert zich niet welke cruciale rol zij kan/moet spelen in deze sector als zijnde de toegangspoort van het Nederlandse inkomende en uitgaande toerisme. ( Schiphol Airport, HSL en A4.) Er wordt hier politiek op dorpsniveau beoefend terwijl er nationale belangen spelen.”

Meer informatie: www.hollandworld.nl / www.park21.info (website van de gemeente)

Een overzicht van artikelen over #Park21

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *