Brancheboekje over Family Entertainment Centres in Nederland

Een Family Entertainment Center (FEC) combineert meerdere leisurefaciliteiten zoals karten, lasergamen of bowlen onder één dak en biedt daarmee vrijetijdsbesteding voor een brede doelgroep. De omvang van een FEC in Nederland varieert sterk, vanaf 3 leisurevoorzieningen bij de kleine spelers tot maar liefst 8 of 9 onder één dak bij de grotere spelers. Nederland telt op dit moment 27 van dergelijke centra en volgens Van Spronsen en Partners horeca-advies worden dat er steeds meer.

Kartbaan bij All-in Echt

Groeiverwachting
De groeiverwachting wordt zowel gestuwd door leisurevoorzieningen die langzaam uitbreiden tot FEC als door compleet nieuwe FEC’s die vanaf de start grootschalig worden neergezet. Leisurevoorzieningen hebben per definitie te maken met een sterke piekbezetting in het weekend. Het blijft moeilijk om doordeweeks, zeker overdag, bezetting te realiseren. Zodra de weekenddagen goed bezet zijn, is uitbreiding van voorzieningen de enige manier om verdere groei te realiseren. Veel van de huidige leisurecentra zijn door de jaren heen zo gegroeid, vanuit één primaire functie (vaak een indoor kartbaan) waar later functies aan zijn toegevoegd. Een groot deel hiervan loopt tegen ruimtelijke beperkingen aan van de panden waarin ze gehuisvest zijn, wat verdere uitbreiding bemoeilijkt. Toch verwachten we dat deze ontwikkeling zich verder voortzet in de toekomst. Steeds meer ondernemers zien de voordelen in van clustering van activiteiten (versterkt elkaar), het aanspreken van een bredere doelgroep en risicospreiding binnen de exploitatie. Bedrijven die nu één of soms twee voorzieningen hebben, en nog wel mogelijkheden hebben voor uitbreiding, zullen voor een deel doorgroeien tot een FEC.

Compleet nieuwe centra worden met name direct grootschalig gerealiseerd, met 4 of meer functies onder één dak. Het initiële investeringsniveau is hiermee aanzienlijk, maar er wordt wel vanaf de start een sterke marktpositie gecreëerd. Deze nieuwe grote leisurecentra overstijgen veelal het niveau van het bestaande leisure-aanbod van op zichzelf staande voorzieningen, zowel op het gebied van leisurevoorzieningen als horecaconcepten en algeheel uitstralingsniveau.

Vervanging huidige aanbod
De groei van leisurecentra is voor een deel vervanging van het huidige aanbod. Met name bedrijven waar één voorziening wordt aangeboden en kleine leisurecentra waar voorzieningen en/of het algehele uitstralingsniveau zijn verouderd zullen last ondervinden van de opkomst van de nieuwe centra. Bestaande verouderde leisurevoorzieningen dienen te investeren in eigentijdse concepten om niet te worden ingehaald door de nieuwe FEC’s met moderne voorzieningen en een eigentijds uitstralingsniveau.

Meer informatie: www.spronsen.com

Zie ook:
Op de website van Pleisureworld is een uitgebreider handboek te vinden over de ontwikkeling van Family Entertainment Centres. Dit boek is vooral handig voor bedrijven en samenwerkingsverbanden die zelf aan de slag willen met deze trend.
Meer informatie: www.pleisureworld.nl/product/family-entertainment-centers-trendspecial/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *