Beslissingsproces bioscoopbezoek in beeld

De nieuwe Bioscoopmonitor is verschenen. In dit jaarlijkse rapport van Stichting Filmonderzoek (in opdracht van NVB en NVF) vind je informatie over de demografische kenmerken van de bioscoop- en filmtheaterbezoeker. Dit keer met speciale aandacht voor kinderen van 6 tot 15 jaar en ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar. Ook is er een uitgebreid themaonderzoek gedaan naar de beslissingsprocessen van bioscoopbezoekers. Hoe plannen zij een bioscoopbezoek? Welke mediakanalen zijn belangrijk? Waarom kiest men voor een verder gelegen bioscoop?

BM-web-liggendZoals elk jaar werden de cijfers van het bioscoopbezoek weer op een rijtje gezet. In 2013 jaar heeft 53% van de Nederlanders (leeftijd 16+) minimaal eenmaal een bioscoop of filmtheater bezocht. Dit staat gelijk aan bijna 7,3 miljoen bioscoopbezoekers van 16 jaar of ouder.

Motief bezoek aan bioscoop en filmtheater
Over het algemeen wordt bioscoopbezoek met name gezien als een vorm van ontspanning, als een uitje of als groepsactiviteit, ongeacht leeftijd, geslacht, bezoekfrequentie, et cetera. Filmtheaterbezoekers gaan daarnaast meer dan bezoekers van commerciële bioscopen ook wegens educatieve motieven (geprikkeld worden, iets nieuws leren en zichzelf ontwikkelen) naar de bioscoop

Verschillen per leeftijd
Procentueel gezien was het bereik in 2013 het hoogst onder de 24- tot 29-jarigen (75%). In absolute aantallen was het bereik het hoogst onder de 40- tot 54-jarigen (ruim twee miljoen). Opvallend is dat het bereik onder de 16- en 17-jarigen en de 18- tot 23-jarigen is gedaald van respectievelijk 80% naar 67% en 75% naar 65%.In 2013 zijn er zowel door een stijging in het bereik onder 65-plussers als door de vergrijzing in  Nederland meer oudere bioscoopbezoekers bij gekomen. Net als in 2012 was in 2013 het bereik het hoogst onder vrouwen, afgestudeerde wo’ers, scholieren en studenten, de hoge sociale klasse en inwoners van zeer sterk stedelijke woongemeenten.

Volgens de statistieken van de NVB en de NVF was de gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders in 2013 1,8. Het totaal aantal verkochte bioscooptickets betrof in 2013 circa 30,8 miljoen; een stijging van 0,8% ten opzichte van 2012. Frequente bioscoopbezoekers (maandelijks of vaker naar de bioscoop) hebben het grootste marktaandeel van ruim 40%.

Geen impulsieve beslissing
De meeste bezoekers plannen hun bezoek 1 tot 5 dagen van tevoren, behalve bezoekers die vaak tot de incidentele bezoekers behoren zoals 55-plussers en inwoners van niet-stedelijke gemeenten. Zij plannen vaker dan andere bezoekers meer dan 5 dagen van tevoren. Bezoekers die vaak tot de frequente bezoekers behoren zoals 16- tot 29-jarigen en inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten plannen hun bezoek dan weer vaker dan andere bezoekers op de dag zelf.

Locatie is belangrijk
Bij een kwart van de bioscoopbezoekers valt de keuze op een andere bioscoop dan de dichtstbijzijnde. Hierbij zijn het filmaanbod, de stoelen en de aanvangstijden belangrijke redenen om voor deze bioscoop te kiezen. Maar ook de voorzieningen in de bioscoop en de omgeving spelen een belangrijke rol. Naarmate de reistijd toeneemt worden voorzieningen in de omgeving steeds belangrijker, terwijl aspecten als de ticketprijs en het type andere bezoekers steeds minder als redenen worden gezien om een verder gelegen bioscoop te bezoeken.

Meer informatie en download van het complete onderzoek: www.filmonderzoek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *