De Streektafel bespreekt ontwikkelingen gastvrijheidseconomie op lokaal niveau

Afgelopen week werden in de regio Rivierenland drie ‘Streektafels’ georganiseerd, waarin lokale ondernemers, stakeholders en politici met elkaar in gesprek gingen. In Slot Loevestein ging het gesprek vooral over de vitaliteit van de kleinere binnensteden.

Het niveau van de gemeente valt nog wel eens tussen wal en schip als het gaat om toeristische ontwikkelingen. Veel beslissingen worden genomen in de provincie of op rijksniveau. (en ondernemers trekken vaak hun eigen plan) Gemeenten haken daar vaak op aan. Een goed voorbeeld is de campagne ‘Gelderse Streken’, waar regio’s en ondernemers veel baat bij hebben. Zij hopen dat dit project de komende jaren wordt gecontinueerd, maar zitten niet bij de gedeputeerde van toerisme aan tafel om hem dit persoonlijk te vertellen.

De coronatijd doorkomen

In deze Streektafel wordt vooral ingezoomd op het stadje Culemborg. Hoe wordt daar de binnenstad aantrekkelijk gehouden? De coronatijd, met verplichte beperkingen en sluiting van diverse winkels en horeca, heeft ook hier voor de nodige uitdagingen gezorgd. Net als in veel andere steden werd er en campagne ‘Local Heroes’ opgestart om de inwoners van Culemborg te vragen om toch vooral ‘lokaal’ hun boodschappen te doen. “En met succes”, vertellen Monica Wichgers -Wethouder Culemborg en Manoli Martin – Camunas Romero- regisseur Binnenstad Culemborg.

Binnenstad Culemborg

Albert Jan Hartink- financieel deskundige, voegt daar vanuit zijn nationale deskundigheid (o.a. commissaris bij het Anne Frank huis en diverse musea): “We zien gelukkig dat Nederlanders het gemis aan internationale toeristen voor een groot deel opvangen. We zien ook dat het bezoek aan musea en binnensteden inmiddels weer goed op gang komt.”

Langere termijn visie

Natuurlijk was de coronacrisis afgelopen periode dominant, maar er wordt ook gekeken naar ontwikkeling van een aantrekkelijke binnenstad op de langere termijn. Manoli Martin laat weten dat er in Culemborg inmiddels een goede samenwerking is ontstaan van winkeliers, vastgoedeigenaren en de gemeente: “Wij kiezen er voor om de binnenstad compacter te maken en bedrijven te clusteren. Ook willen we meer ambachten in onze binnenstad huisvesten, want dat zijn winkels die het onderscheid maken.” Wichers noemt het voorbeeld van een succesvolle online stoelenwinkel die nu in de binnenstad is neergestreken en actief meedenkt over leuke activiteiten: “We hebben, ondanks de lastige coronatijd inmiddels 20 nieuwe ondernemers aan onze binnenstad verbonden. Dat zijn lang niet allemaal mensen uit Culemborg, maar vooral ondernemers die zien dat ze bij ons de ruimte krijgen in een aantrekkelijke omgeving.”

Regionale samenwerking en beperkingen

Tijdens de streektafel bespreekt de kasteelheer van Loevestein, Ed Dumrese, zijn activiteiten rond het jaar van Hugo de Grote. Hij wil daar, naast de binnenlandse markt, ook de buitenlandse toerist voor interesseren. Vanuit Culemborg en door Jan Hein de Vreede -Wethouder van de naastgelegen gemeente Maasdriel worden zijn plannen met enthousiasme begroet: “Daar moeten wij eigenlijk ook promotie voor maken. Maar we wisten helemaal niet dat dit speelde.” Zo komt ‘De streektafel’ op het punt van een betere onderlinge samenwerking. Een betere onderlinge afstemming kan voor veel meer uitstraling zorgen.

Er komt ook nog een gevoelig punt op tafel. Het toerisme in de regio’s De Betuwe, Land van Maas en Waal en De Bommelerwaard zit in een groeifase. Er liggen volop kansen. Dat beaamt ook Richard de Bruin, directeur van het Bureau voor Toerisme. Veel plannen worden echter op het laatste moment verboden door Rijkswaterstaat (RWS), die in deze waterrijke regio veel invloed heeft. Men is niet bereid om al in de voorbereidingsfase mee te denken over toeristische ontwikkelingen langs de grote rivieren, waardoor er veel energie verloren gaat in het voorbereiden van projecten, die RWS pas in de eindfase wil beoordelen. De wethouder van Maasdriel heeft de problematiek zelf ondervonden bij ontwikkeling van de zandmeren in een zij-arm van de Maas. Alle aanwezigen herkennen de problematiek en willen aan de gedeputeerde vragen om dit vanuit de provincie (Gelderland) op de agenda te zetten.

De Streektafel

De Streektafel is een initiatief van Richard de Bruin van Bureau Toerisme (v.h. RBT Rivierenland) en Alex Kwakernaak van Uit(R)waarde (beheert o.a. recreatiegebieden, pontjes en recreatieve infrastructuur in Rivierenland.) Zij trokken afgelopen week met een camper door de regio om in gesprek te gaan met politici en ondernemers op locatie. Leisure specialist Reinoud van Assendelft werd gevraagd om de gesprekken te modereren. Er werden in totaal drie Streektafels georganiseerd waar vooral lokale onderwerpen werden besproken.

Meer informatie: www.streektafel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *