De economische betekenis van de passagiersvaart in Nederland

Omdat er tot nu toe weinig cijfers bekend zijn over de passagiersvaart  heeft het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) onderzoek laten uitvoeren naar het economisch belang van de sector. De economische effecten komen uit op ruim 330 miljoen Euro en 2814 FTE aan werkgelegenheid.

Het onderzoek is vooral gericht op de dagpassagiersvaart (rondvaarten, dagtochten, evenementen) en de riviercruisevaart (meerdaagse reizen). Daarnaast is ook gekeken naar de chartervaart. Daarbij zijn zowel de directe economische betekenis (economische kengetallen als omzet en aantallen werknemers) als de indirecte economische betekenis (de voorwaartse en achterwaartse effecten) onderzocht. Om tot relevante beleidsaanbevelingen te komen is bovendien een kwalitatieve analyse uitgevoerd in de vorm van een SWOT-analyse.

De belangrijkste conclusies die naar voren kwamen uit de kwalitatieve analyse:

  1. De kracht van de sector is dat ze zo flexibel is.
  2. Een probleem van de sector is dat er weinig productinnovatie plaatsvindt.
  3. Het onvermogen zich te verenigen leidt ertoe dat de sector niet optimaal gerepresenteerd kan worden.
  4. De weinige contacten met overheden zorgen ervoor dat er veel wetgeving als onnodig wordt beschouwd en dat het soms ook onduidelijk is aan welke regels en wetgeving de passagiersvaart precies moet voldoen.

Bekijk het hele rapport op: www.cbrb.nl

 

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *