Coalitie in Zuid Holland kiest voor recreatief groen en landbouw

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, SP en D66 in de provincie investeert de komende vier jaar bijna € 500 miljoen extra in verkeer en vervoer, groen, regionale economie en jeugdzorg. De investeringen zijn mogelijk door de scherpe keuzes die de coalitie maakt voor inzet op kerntaken en afbouw van subsidies, een kleinere organisatie en minder bestuurders.

De coalitie kiest voor een aantrekkelijke leefomgeving en blijft investeren in groen en recreatie om de stad. De coalitie is bereid hier € 100 miljoen in te investeren. De partijen vinden voldoende groen en recreatiemogelijkheden belangrijk om een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland te behouden. Verder kiest de coalitie er voor om land- en tuinbouw ruimte te geven. Zo kunnen agrarische ondernemers een rol spelen in het behoud van waardevolle landschappen en komt er ruimte voor toeristisch-recreatief ondernemerschap. De coalitie wil geen nieuwe besluiten nemen die leiden tot ontpoldering.

Meer informatie: www.zuid-holland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *