Club van Elf druk in de weer met lobbywerk

De Club van Elf, die inmiddels bestaat uit 23 aangesloten toonaangevende attracties, laat steeds vaker van zich horen. Afgelopen maand reisde een afvaardiging naar Brussel om te praten over de Europese regelgeving en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) kwam naar de Efteling om te praten over duurzame mobiliteit rondom grotere publieksevenementen.

In juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor veel individuele kleinere ondernemers is dit wellicht een ‘ver van mijn bed show’. Samenwerkende dagattracties in Europa willen in aanloop naar deze verkiezingen graag duidelijk maken wat de grote meerwaarde is van de attractiesector voor de Europese economie en welzijn van de inwoners. De Club van Elf sprak in Brussel o.a. met Peter van der Schans, de Nederlandse Executive Director & Vice President van IAAPA EMEA. Het gesprek ging niet alleen over de politiek maar ook over de vakbeurs IAAPA Expo Europe die van 24 – 26 september gaat landen in de Amsterdamse RAI.

Natuurlijk kwam ook de politiek aan bod bij het bezoek aan Brussel. De vertegenwoordigers van de Club van Elf werden rondgeleid door VVD Europarlementariër Caroline Nagtegaal-Van Doorn, die o.a. ’toerisme’ in haar portefeuille heeft. Juist Europa zorgt er voor dat er vele regels worden gestapeld en dat maakt de dagelijkse bedrijfsvoering niet eenvoudiger.

De sector staat voor een groot aantal opgaven. Denk aan de rapportageverplichtingen waar ook zij aan moeten voldoen, of de vele nieuwe verduurzamingswetten en regels die op hun afkomen van Nederland maar ook vanuit Europa. In de presentatie van de Club van Elf werden de uitdagingen verdeeld over vier thema’s:

  • Ruimte om te recreëren. Karin Kuiper, directeur Club van Elf: “De behoefte aan recreatie en toerisme neemt toe. Door de bevolkingsgroei. Doordat steeds meer mensen stress ervaren. En door de vergrijzing: een stijgend aantal ouderen met tijd, zin en geld om te recreëren. Het is aan de nationale overheden om te komen tot een uitgebalanceerde toewijzing van de schaarse ruimte.”
  • Vestigingsklimaat
  • Businessmodellen. Kuiper: “De dagrecreatiesector staat voor grote transities op het terrein van verduurzaming, arbeidsmarkt en digitalisering. Ondersteuning hierbij, onder meer via toegang tot fondsen, subsidies en programma’s, kan helpen noodzakelijke versnelling aan te brengen en de business case rond te krijgen.”
  • Transities (arbeidsmarkt, energie, digitalisering)

Duurzame mobiliteit

Een week later kwam ‘de Club van Elf’ al weer in actie. Dit keer ging het om mobiliteitsvraagstukken; Hoe zorgen we er voor dat de groeiende stroom van recreatieve verplaatsingen in goede banen wordt geleid. En hoe maken de de mobiliteit ook duurzamer. Een delegatie van Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W was naar de Efteling gekomen om daar, samen met 21 verschillende organisaties ,over te discussiëren. De Efteling had voor deze gelegenheid een ‘living lab’ georganiseerd waarbij de verschillende thema’s op een praktische manier werden bekeken. Efteling directeur Fons Jurgens blikte op Linked-in tevreden terug: “Er zijn mooie initiatieven bedacht en belangrijke connecties gemaakt. We bekijken nu hoe we dit kunnen inzetten voor het verduurzamen van reisgedrag.”

Meer informatie: www.clubvanelf.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *