Cijfers Vlaamse kust; een heel gemiddelde zomer

Met enkele mooie zomerdagen heeft de toeristische sector aan de Kust het zomerseizoen op positieve wijze afgesloten. De Kust spreekt van een normale Belgische zomer met het weekend van 24 en 25 augustus als dé uitschieter van het zomerseizoen.

“De zomer is geslaagd maar geen topper. Vorig jaar was uitzonderlijk goed. Toch noteren zowel het dagtoerisme en het verblijfstoerisme dit jaar degelijke cijfers, met in totaal 5,7 miljoen dagtoeristen en een inschatting van gemiddeld 82 procent hotelbezetting”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. De toeristische sector aan de Kust hoopt op een mooie maand september.

Ongeveer 5,7 miljoen dagtoeristen bezochten de Kust in juli en augustus. Dit is 11 procent minder dan de topzomer van 2018. Dat blijkt uit het Westtoer Dagtoerismemodel voor de Kust in combinatie met snelle monitoring op basis van mobiele telefoniedata van Proximus. Voor echte topdagen met 200.000 dagtoeristen was het wachten tot het voorbije weekend, het enige weekend van deze zomervakantie met uitbundig zomerweer aan zee. De Kust telde in juli 2,7 miljoen dagtoeristen, een vijfde minder dan vorig jaar. Deze daling kan deels verklaard worden doordat we vergelijken met een topmaand: in 2018 telde juli voor het eerst zelfs meer dagtoeristen dan augustus. Dit jaar waren de zon- en feestdagen, typische topdagen voor het dagtoerisme, eerder fris en niet zo zonnig. De kunsttriënnale Beaufort van 2018 betekende evenzeer een extra aantrekkingskracht voor het kusttoerisme. Augustus wordt afgesloten met ongeveer drie miljoen dagtoeristen. Het voorbije weekend van 24 en 25 augustus was met zo’n 350.000 dagtoeristen dé absolute topper van de zomervakantie.

De hotels noteren een normale Belgische zomer met enkele pieken wegens héél mooi  weer. De vzw Kusthotels noteert 82 procent als de gemiddelde zomerbezetting in de hotels. In juli zorgde een hittegolf voor veel last minute reservaties. De inschatting voor juli is een gemiddelde bezetting van 80 procent, met vooral hogere scores in de tweede helft van juli. Augustus begon wat minder wegens geen zomerse temperaturen. “De tweede helft van augustus maakte véél goed waardoor we de gemiddelde bezetting in augustus ramen op circa 85 procent”, aldus Francis Bosschem, voorzitter vzw Kusthotels. Dit mooi resultaat is weliswaar iets minder dan vorig jaar gezien het constante warme weer in 2018. Algemeen noteren de kusthotels een kleine daling in bezettingscijfer tegenover vorig jaar maar dit valt al bij al héél goed mee. De kusthotels kijken uit naar de maand september die de laatste jaren uitgroeide tot een aantrekkelijke maand voor het verblijfstoerisme aan de Kust.

De sector van de huurvakantiewoningen is overwegend positief over de voorbije twee zomermaanden. Waar de cijfers voor de maand juli globaal bekeken een status quo opleverden, geven de meeste kantoren aan dat augustus beduidend beter is. Enkel vanuit de grotere badsteden komen eerder negatieve signalen. “Verder valt op dat de gemiddelde verblijfsduur in nachten dit jaar niet onder druk is komen te staan. Zo verbleven in de maand juli de toeristen gemiddeld 12 nachten in de kustvakantiewoning”, aldus Peter Bonhomme van CIB Kust. De nazomer, te starten met de maand september, is in elk geval al veelbelovend. De voorbije (derde) hittegolf heeft bij heel wat kantoren tot extra boekingen voor de maand september geleid.

De campings aan de Kust blikken tevreden terug op de voorbije zomervakantie. “De zomer van 2019 oogt weliswaar wat minder dan 2018. Dit ligt aan de meer wisselvallige weersomstandigheden dit jaar. Al bij al was het een typische Belgische zomer met enkele hoge pieken qua bezetting en wat mindere periodes tussenin”, aldus Dirk Metsu van RECREAD, de Vlaamse kampeerfederatie. De campings noteerden al een vrij sterke junimaand. Vanaf medio juli was het druk op de toeristische kampeerplaatsen van de kustcampings. Augustus vertoonde een wisselend beeld qua bezetting wat te maken had met het wisselende weerbeeld. Last minute reservaties zijn een trend bij de Belgische kampeerder. Buitenlandse toeristen boeken langer op voorhand hun kampeervakantie. RECREAD hoopt zoals in 2018 op een mooie septembermaand.

Plopsaland De Panne

Bij de attracties en musea aan de Kust is 2019 geen recordzomer maar de vorige twee zomerseizoenen waren dan ook uitzonderlijk. “We zijn uiteindelijk tevreden dat we de recordcijfers van 2017 en 2018 vrij dicht konden benaderen”, aldus Bart Vermeulen, voorzitter van de vzw Kustattracties. Het zomerbezoek kwam in juli traag op gang. Pas tegen het einde van de maand draaide het attractiebezoek op normale toeren. Eind juli noteerden bijna alle kustattracties een teruggelopen bezoekersaantal, voornamelijk te wijten aan de erg warme dagen en de hittegolf. In augustus haalde het merendeel van de attracties dan weer betere cijfers dan vorig jaar. Algemeen konden de meesten zo de opgelopen achterstand van juli inhalen.

Meer informatie: www.dekust.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *