Breed gedragen advies voor herontwerp bezoekerseconomie Amsterdam

Het bureau Amsterdam & Partners heeft een advies geschreven voor de gemeente Amsterdam waarin een herstelplan voor toerisme wordt gepresenteerd op basis van zeven pijlers.

Het advies is tot stand gekomen door een unieke co-creatie met bedrijven, culturele instellingen, bewoners en experts.

Waardevolle bezoeker

Uitgangspunt van het advies, dat uit zeven pijlers bestaat, is dat de stad er is om te wonen en te werken en gastvrij bezoekers te ontvangen. Iedereen die geen overlast veroorzaakt is welkom. Er wordt actief ingezet op waarde toevoegende doelgroepen zoals de cultuurbezoeker en het aantrekken van congressen. Met imago- en activatiecampagnes wordt de cultuurbezoeker verleid het diverse aanbod aan kunst, cultuur en creativiteit te ontdekken. Voor de congressector is een apart meerjarenplan opgesteld met een focus op het aantrekken van congressen op het gebied van Life Science Health en FinTech. Deze congressen verrijken de stad en verbinden ondernemers, start-ups, talent en kennisinstellingen.

Bezoekerseconomie

De huidige pandemie raakt de bezoekerseconomie ongelooflijk hard. Horeca, congreslocaties, attracties, winkels en culturele instellingen vechten al maanden om hun deuren open te houden. De crisis is voorlopig nog niet voorbij en laat de kwetsbaarheid van de bezoekerseconomie zien.

Amsterdam heeft altijd veel bezoekers getrokken en dat heeft de stad ook veel gebracht. Banen, opleidingsplekken, inkomsten voor ondernemers, culturele instellingen en overheden, een divers horeca aanbod, vele musea en theaters en een fijnmazig OV-netwerk, waarvan meer dan 40% wordt gefinancierd door bezoekers. Kortom voorzieningen die Amsterdam aantrekkelijk maken als woon- en werkstad. Maar de bezoekerseconomie heeft ook een keerzijde. Wangedrag en drukte leidden op bepaalde plekken tot overlast en tastten de leefbaarheid aan.

Geerte Udo, directeur amsterdam & partners: Het is noodzakelijk om nu met elkaar in actie te komen. We willen niet terug naar de situatie voor de coronacrisis maar zo snel mogelijk een duurzame bezoekerseconomie die de stad en haar inwoners verrijkt. Het rapport bevat diverse adviezen en acties, zoals de introductie van een bewonerspas, effectief crowdmanagement, het stimuleren van goed ondernemerschap, aanbevelingen voor een leefbare binnenstad en meer profijt voor andere buurten. De zeven pijlers versterken elkaar en dat biedt kansen voor een bezoekerseconomie die van waarde is voor de hele stad. Ik ben er trots op dat we in twee maanden met alle betrokkenen tot dit resultaat zijn gekomen.

Co-creatie

Het advies is, in opdracht van de wethouder Economische Zaken van de gemeente Amsterdam, en in co-creatie met ruim honderd betrokkenen: experts, partners, bewonersorganisaties, ondernemers uit de hele stad tot stand gekomen. De uitkomsten van de co-creatiesessies zijn via enqutes aan bewoners en partners voorgelegd. Het advies is aangevuld met internationale aansprekende voorbeelden.

7 Pijlers Herontwerp Bezoekerseconomie:

  •     Creëer bewust bezoek. Trek bezoekers aan die komen voor het bijzondere karakter van Amsterdam en die waarde toevoegen aan de stad.
  •     Stuur vanuit inzicht. Zorg voor centrale regie op en verantwoord gebruik van data om waardevolle bezoekers aan te trekken en beter door de stad te gidsen.
  •     Beloon goed ondernemerschap. Stimuleer, faciliteer en communiceer goed ondernemerschap.
  •     Breng de buurt aan zet. Ontwikkel buurten vanuit hun eigen identiteit en geef ze meer mandaat in besluitvorming
  •     Manage de nacht. Stel een heldere strategie op die de nacht verrijkt en de overlast, door onder andere wangedrag, beperkt.
  •     Maak de binnenstad leefbaar. Ontwerp een integraal masterplan om de balans in wonen, werken en waardevol bezoek te herstellen.
  •     Ontwerp de openbare ruimte. Richt de openbare ruimte beter in voor bewoners en bezoekers en zet in op crowdmanagement.

bron en meer informatie:  www.iamsterdam.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *