Branchevereniging LOS en branchevereniging Spelen & Bewegen werken samen

Beide brancheverenigingen zijn actief op het gebied van buitenspelen: branchevereniging LOS verenigt de speeltuinverenigingen, kindervakantieorganisaties en ondersteunt stads- en kinderboerderijen. Branchevereniging Spelen & Bewegen is een vereniging van bedrijven die de buitenruimte inrichten voor spelen en bewegen.

Michiel van Campen, voorzitter van Branchevereniging Spelen en Bewegen (links) en Dave Ensberg-Kleijkers, directeur bestuurder van Jantje Beton en bestuurder van LOS (rechts).

Beide branchevereniging zetten zich in om buitenspelen meer aandacht te geven bij iedereen die betrokken is bij de buitenruimte. In het waarmaken van deze gemeenschappelijke ambitie versterken zij elkaar door kennis te delen en nader samen te werken.

Branchevereniging LOS

Branchevereniging LOS is in 2022 ontstaan door het samengaan van de NUSO met de het Steunpunt Kindervakanties. De leden van de vereniging vSKBN (Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland) maken als collectief gebruik van de diensten van LOS. Branchevereniging LOS is aan Jantje Beton verbonden en bereikt daarmee een groot publiek om het belang van buitenspelen onder de aandacht te brengen.

Branchevereniging Spelen & Bewegen

De leden van branchevereniging Spelen & Bewegen zijn experts in de inrichting van de buitenruimte om spelen en bewegen te stimuleren, zoals ontwerpbureaus, fabrikanten van speeltoestellen, partijen die valondergronden verzorgen, aanlegbedrijven en inspectiebureaus; zowel grote als kleine organisaties en zelfstandigen. Verbindende factor is dat alle leden actief zijn op het gebied van spelen en bewegen in de openbare ruimte, schoolpleinen, kinderopvang, recreatie en speeltuinverenigingen.

Partnerschap

Met deze samenwerking krijgen de leden van LOS een bron van kennis en informatie; de branchevereniging Spelen & Bewegen en haar leden hebben kennis van allerlei onderwerpen, zoals ontwerp, samenspelen, natuurlijk spelen, etc. De leden van beide brancheverenigingen kunnen samen heel concreet zorgen voor uitdagende speelruimte. Allemaal vinden zij het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een speelrijke en uitdagende omgeving. Dat draagt bij aan hun ontwikkeling en gezond opgroeien. Buitenspelen is leuk – en het beste wat je als kind kunt doen! Het eerste gezamenlijk project was het vernieuwen van de Algemene Inkoop Voorwaarden (AIV) voor leden van LOS. In de AIV staan een aantal belangrijke zaken die komen kijken bij de aanschaf van producten en diensten voor de inrichting van een speelplek. Zo zijn er afspraken gemaakt over zaken als garantie, levering, betaling en kortingen. De organisaties die de AIV van LOS hebben ondertekend zijn terug te vinden op leverancierslijst op de website van LOS.

Meer informatie: www.spelenenbewegen.nl en https://vereniginglos.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *