Boswachters van Nederland: Rust voor kraamkamer natuur

De komende maanden, tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli), zijn de dieren en de natuur extra kwetsbaar. Helaas zien boswachters dat nog niet iedere natuurbezoeker rekening houdt met het broedseizoen en niet weet wat de regels zijn. De boswachters van Nederland zijn een campagne gestart om de bewustwording te vergroten: behandel de kraamkamer van Moeder Natuur met respect.

.

Woordvoerder Imke Boermavan Staatsbosbeheer legt uit: “Natuur en recreatie gaan uitstekend samen, maar we vragen tijdens het broedseizoen, als de natuur op haar kwetsbaarst is, extra aandacht voor de huisregels die natuurlijk altijd al gelden.”

Welke recreatieve activiteiten zijn het meest verstorend? Boerma: “Het meest verstorend in deze kwetsbare periode zijn mensen die van de paden af gaan en dwars door de natuur heen gaan. De paden zijn zo aangelegd dat als je daar op blijft, de natuur zo min mogelijk verstoord wordt. En dat geld voor wandelaars, mountainbikers, ruiters, etc. En loslopende honden zijn ook zeer verstorend. Daarom dus de boodschappen van deze campagne: wees welkom, maar blijf op de paden, hond aan de lijn en neem je afval mee naar huis.”

Wat doen jullie nog meer om de kwetsbare gebieden te beschermen? Boerma: “Door middel van zonering zijn de kwetsbare gebieden minder of soms zelfs helemaal niet toegankelijk. Ook worden enkele gebieden tijdelijk minder of niet toegankelijk tijdens het broedseizoen. Denk bijvoorbeeld aan gebieden waar kolonies van broedvogels zitten.”

Gevolgen verstoring

De gevolgen van verstoring in de natuur zijn juist in het voorjaar groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren. De verstoring komt door loslopende honden, mensen die van het pad af gaan en plekken betreden waar dat niet mag. Maar ook afval dat bezoekers achterlaten in de natuur is een probleem omdat bijvoorbeeld vogels de rommel gebruiken in hun nest waar kuikens in verstrikt kunnen raken. Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom de regels in de natuur er eigenlijk zijn. Het gevolg van verstoring is dat vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd en hun kuikens niet overleven, jonge reekalfjes worden verstoten, hazen raken in de stress of dassen worden verstoord bij hun burcht waardoor ze hun hol niet meer uit durven om voedsel te halen voor hun jongen. “Iedereen is van harte welkom in de natuur maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in ‘het thuis’ van planten en dieren”, zegt boswachter Erik Schram.

Genieten van de natuur

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.

De oproep betekent niet dat recreanten de natuur in deze periode helemaal moeten mijden. Organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer organiseren in deze periode bijvoorbeeld nog volop excursies om vogels te spotten en wild te kijken.

constatering redactie Pretwerk.nl

Kraamkamer Moeder Natuur is een campagne van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer met steun van diverse gemeenten en provincies.

Er is voor deze campagne geen materiaal aangemaakt die (recreatie)ondernemers in de natuur kunnen inzetten om hun gasten bij de bewustwording te betrekken.

Redactie

Bron en meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *