Boerderijenfonds maakt recreatieve herbestemming van drie historische boerderijen mogelijk

Diverse historische boerderijen, vaak met monumentenstatus, zijn niet geoptimaliseerd voor een moderne agrarische bedrijfsvoering. Vier projecten ontvingen in totaal € 900.000 aan subsidie voor een herbestemming. Drie van deze projecten krijgen een (deels) recreatieve invulling.

Landgoed Geerdink

Met deze initiatieven worden 4 historische boerderijen geheel of gedeeltelijk herbestemd. Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten niet alleen oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, maar ontstaat er ook meerwaarde voor de omgeving door nieuwe (maatschappelijke) functies. Tevens wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen, erf en veelal ook het aangrenzende landschap verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe bestemmingen. Zoals bijvoorbeeld natuurinclusief boeren gecombineerd met publieksontvangst, recreatie met beleving van cultuur en historie, en een coöperatieve herenboerderij met dagbesteding voor jong-dementerenden.

Gehonoreerde projecten

Landgoed Geerdink-Vasse, Overijssel Gelderland Boerderij ensemble met erf en landbouwgrond.
Studio’s voor recreatie, workshopruimtes, beleving van cultuurhistorie, onder andere door herstel van cultuurhistorische elementen op erf en aangrenzende landerijen.

Landgoed Boschhoeve, Nijeberkoop, Friesland Boerderij ensemble met erf en landbouwgrond.
Natuurinclusief boeren. Boerderij met winkel, ruimte voor publieksontvangst en voorlichting, en logies.

De Bolstienpleats, Aalsum, Friesland Boerderij met koetshuis en erf op huisterp.
Recreatie, ruimte voor bijeenkomsten en lokale evenementen, wandelpad en beleven erf en landschap.

Willemshoeve, Soest, Utrecht Boerderij met landbouwgrond.
Coöperatieve herenboerderij met dagbesteding voor jong-dementerenden, trainingsruimtes en publieke theetuin.

Meer informatie: www.boerderijenfonds.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *