Bezoek aan de natuur stijgt fors tijdens coronacrisis

Meer dan ooit zoeken mensen de natuur op, blijkt uit cijfers van Natuurmonumenten. Tijdens de coronacrisis waren er meer bezoekers in natuurgebieden, werden meer mensen lid van Natuurmonumenten, downloadden ze meer wandelroutes en kochten ze vaker mountainbikevignetten.

Mensen trekken tijdens de coronacrisis massaal naar de heide, duinen en bossen. Natuurmonumenten zette de cijfers op een rij en concludeert dat vrijwel alle cijfers – bezoekers, downloads, lidmaatschappen – een historisch hoge groei laten zien dit jaar. Uit gegevens van Google blijkt dat bezoekersaantallen van natuurgebieden gemiddeld met 30 procent toenamen. Natuurmonumenten ziet in haar natuurgebieden én online ook een overduidelijke toename aan bezoekers.

Meer op zoek naar informatie over natuur, wandelen en fietsen

Ook online is de behoefte aan informatie over natuur en erop uit te trekken duidelijk te zien. De vereniging vergeleek de cijfers van 2019 (maart tot en met oktober) met die van dit jaar. Het bezoek aan de website van Natuurmonumenten nam in die periode met 40% toe. Mensen zochten vooral naar informatie over natuurgebieden en naar routes om te wandelen en te fietsen. Het aantal downloads van fiets- en wandelroutes verdubbelde ruim in vergelijking met dezelfde periode in 2019: van ruim 52.000 downloads naar ruim boven de 100.000. Tijdens de coronacrisis stapten meer mensen op de mountainbike: de verkoop van mountainbike- en ruitervignetten, ligt zo’n 30% hoger dan vorig jaar. Ook meldden zich zo’n dertigduizend nieuwe leden aan; een stijging van 27%.

Drukte in goede banen leiden

Google stelde rapporten beschikbaar die inzicht geven in verkeersdrukte tijdens de crisis. Terwijl in april verkeer in ons land naar winkels en recreatiebestemmingen daalde, nam het verkeer naar ‘parks’ juist extreem toe, met maar liefst 62%. In mei steeg het zelfs verder naar 75%. Ook in oktober was er nog steeds méér verkeer naar parken, stranden en natuur, terwijl het overige verkeer juist minder druk was. Dat was ook duidelijk te zien op de parkeerplaatsen bij de natuurgebieden, die regelmatig vol stonden. De coronapandemie versnelde een ontwikkeling die al langere tijd zichtbaar is: de herwaardering van de Nederlandse natuur en de behoefte om in de natuur te zijn. “Veel Nederlanders werken thuis, vaak achter een beeldscherm. Het is heilzaam om naar buiten te kunnen, de natuur in. In de natuur kom je tot rust en krijg je nieuwe energie, zegt  Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten.

Slimme oplossingen en meer natuur nodig

Van den Tweel: “Dat meer mensen een bezoek brengen aan de natuur koesteren we, maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Parkeeroverlast bijvoorbeeld, en verschillende groepen die elkaar soms in de weg zitten. Daarom ‘zoneren’ we gebieden slimmer: door wandel-, fiets- en ruiterroutes zó aan te leggen dat wilde dieren de ruimte krijgen terwijl bezoekersstromen gescheiden en verspreid worden.” Maar belangrijker nog is dat er simpelweg meer natuur bij komt in ons land en dat het Nationaal Natuur Netwerk wordt afgemaakt. “Recente rapporten van de overheid laten zien dat om het NNN af te maken, nog 40.000 hectare natuur moet worden gerealiseerd. Dat doel wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. Terwijl dat echt nodig is om robuuste natuurgebieden te krijgen die tegen een stootje kunnen. In die gebieden krijgt natuur de ruimte om zich te ontplooien en is ook plek voor recreatie. Ook in het buitengebied zijn nog veel mogelijkheden om groen toegankelijker te maken. Van den Tweel: “Dat zijn misschien geen ‘hardcore’ natuurgebieden met zeldzame soorten, maar wel fantastische gebieden om in te sporten, te genieten en gewoon een frisse neus te halen. Op sommige plaatsen hebben waterschappen hun schouwpaden al toegankelijk gemaakt. Er liggen nog honderden kilometers aan (boerenland)paden langs sloten en beken te wachten om opengesteld te worden. We roepen Rijkswaterstaat, Defensie, gemeenten en andere grondeigenaren op om hun gebieden toegankelijker te maken.”

Beschermen begint bij beleven

“We kunnen niet zonder natuur. Grote drukte in natuurgebieden stelt ons soms voor lastige dilemma’s, maar ik vind het hartverwarmend om te zien dat natuur zoveel betekenis geeft nu onze leefwereld tot de kern is teruggebracht. Dat mensen weer beleven hoe enorm veel plezier, ontspanning en gezondheid de natuur ons geeft, en dat we haar moeten koesteren en beschermen” aldus Van den Tweel.

Bron en meer informatie: Natuurmonumenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *