Amendement verhoging BTW hotels en vakantieparken is verworpen

Het plan van Pieter Omtzicht (NSC) om de btw voor hotels en vakantieparken te verhogen is van de baan. Het ingediende amendement kreeg geen meerderheid achter zich in de tweede kamer. Het amendement werd mede ingediend namen de SGP, SP en de ChristenUnie.

Zie ook: Verkiezingsprogramma NSC wil verhoogd BTW-tarief voor hotels en vakantieparken

De verhoging van de BTW zou in 2024 een budgettaire opbrengst van € 700 miljoen en vanaf 2025 € 1.189 miljoen moeten opleveren. Bij de stemming, afgelopen nacht om 3.00 uur, werd het amendement dus verworpen. De plannen voor de BTW verhoging van hotels en vakantieparken staan nog altijd wel in het verkiezingsprogramma van NSC.

KHN-voorzitter Marijke Vuik geeft haar reactie op het besluit: “We zijn enorm blij dat de Tweede Kamer gehoor heeft gegeven aan onze oproep om het huidige btw-tarief voor logies te behouden. De voorgestelde verhoging van 9% naar 21% per 1 juli 2024 zou de kwetsbare hotelsector, die nog herstelt van de COVID-19-pandemie, niet kunnen dragen. Gelukkig kunnen we, nu de voorgestelde amendementen niet zijn aangenomen, samen weer de focus leggen op het herstel van de sector en op het in goede banen leiden van de groei van het toerisme. Er liggen volop kansen, niet alleen landelijk, maar ook in samenwerking met omwonenden en gemeenten op lokaal niveau.”

Ook HISWA-RECRON is blij met het besluit: “Wij hebben er achter de schermen alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het amendement geen doorgang zou vinden. Er is een brief naar de Tweede Kamer gegaan en naar de Vaste Kamercommissie Financiën. Daarnaast hielden we intensief contact met meerdere fracties en Kamerleden. Een speciale dank gaat uit naar partijen die tegen hebben gestemd, waaronder de VVD en het CDA, PvdA/GroenLinks, BBB, en de PVV. Mede door hun inzet is het gelukt om een meerderheid te vinden tegen het voorstel.”

Meer informatie: www.tweedekamer.nl

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *