Alleen extreme verhoging toeristenbelasting zorgt voor voldoende krimp toerisme Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van een verhoging van de toeristenbelasting. Maar of dit de uitkomsten zijn waarop de beleidsmakers hadden gehoopt? In het basisscenario moet de belasting omhoog van 10% naar ruim 40% van de overnachtingsprijs om voldoende krimp te realiseren. En dan wijst het rapport ook nog op de bijkomende effecten…

Hotel de l’europe, Amsterdam (via Pixabay)

De gemeente Amsterdam probeert met diverse beleidsmaatregelen om de overlast door het groeiend aantal toeristen in te perken. Een van die maatregelen betreft het verhogen van de toeristenbelasting als het aantal inkomend toeristen boven de signaalwaarde van 18 miljoen uitkomt.

Het rapport concludeert: “We concluderen dat een verhoging van de toeristenbelasting een remmend effect heeft op het aantal toeristische overnachtingen, maar dat effect is niet heel groot. In het basisscenario is naar verwachting een toeristenbelasting nodig van tussen de 40 en 45% van de overnachtingsprijs (exclusief reiskosten) om het aantal overnachtingen te reduceren tot de signaalwaarde van 18 miljoen. In de huidige situatie bedraagt de toeristenbelasting circa 10% van de overnachtingsprijs.”

Het rapport bespreekt daarnaast nog diverse bijkomende gevolgen van de stijgende toeristenbelasting:

  • Het weglekeffect: Veel toeristen zullen een hotelkamer gaan zoek in de regio, en vervolgens naar Amsterdam pendelen. De directe regio heeft (nu nog) plaats voor een extra 2 miljoen overnachtingen per jaar.
  • Amsterdam wordt te duur voor budgettoeristen. Allen voor toeristen met een dikke portemonnee blijft Amsterdam bereikbaar als toeristische bestemming.
  • Veel internationale congressen, zeker degene met een wat minder kapitaalkrachtige achterban, zullen Amsterdam op termijn gaan mijden.
  • De belastinginkomsten voor de gemeente Amsterdam nemen sterk toe. Bij een stijging van de huidige 10% naar 35% nemen de belastinginkomsten toe van 175 miljoen naar 427 miljoen (basisscenario)

Bekijk het hele rapport op : https://amsterdam.raadsinformatie.nl

KHN is tegen het verder verhogen van de toeristenbelasting

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zag recent al voorstellen voorbij komen om de toeristenbelasting in Amsterdam fors te verhogen. Daar wordt op dit moment tegen geageerd: “KHN vindt dat je op gedrag bij verblijf moet sturen, niet op het geld voor de algemene middelen. Als er naast gedrag geld nodig is focus dan ook op dag-bezoek. KHN zal deze boodschap blijven uitdragen in alle overleggen met de gemeente.”

Achtergrond

Het aantal verblijfsbezoeken lijkt in 2023 en volgende jaren boven de signaalwaarde van de verordening van 18 miljoen verblijfbezoeken. Over 2019 zijn 18 miljoen gerealiseerd en over 2022 bijna 16 miljoen. Het college moet voor juni de gemeenteraad weer informeren. Het college heeft bij verwachte overschrijding van 20 miljoen verblijfsbezoeken 6 maanden om een beleidsnota te leveren waarin in elk geval wordt gekeken naar:

  1. reguleren vakantieverhuur van woningen
  2. reguleren (minder) verblijfsbezoek door toeristenbelasting
  3. alle overige maatregelen om het aantal verblijfsbezoeken te matigen tot minder dan 20 miljoen

Het college moet de impact van maatregelen over drie jaren (2023-2025) aangeven met de effecten ervan op de gemeentebegroting van die jaren.

Het college moet ook naar het toezicht op dag-bezoeken kijken en naar het toeristische draagvlak van wijken. In 2019 was het volume 18 miljoen verblijfbezoekers en het is aannemelijk dat dit aantal na de coronadip 2020-2022 over 2023 weer wordt bereikt. De hele capaciteit van onze markt is hierop gericht en goedgekeurd door de gemeente die het nu te veel vindt.

KHN vindt de focus op het aantal toeristenovernachtingen veel te eenzijdig.

Meer informatie: www.khn.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *