Aantal toeristische overnachtingen in Zeeland in 2022 naar nieuw record

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 2022 met 12,6 miljoen toeristische overnachtingen een recordjaar was voor Zeeland. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ KCKT) heeft de cijfers nader geanalyseerd en aangevuld met eigen data en data van de Zeeuwse gemeenten. Met deze aanvulling raamt HZ KCKT het totaal aantal overnachtingen in Zeeland op 21 miljoen. Ook dat is een record.

Kerncijfers Vrijetijdssector Zeeland 2022

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme gebruikt eigen onderzoeken en cijfers vanuit toeristenbelasting en forensenbelasting om een raming van het totaal aantal overnachtingen te maken. 21 miljoen overnachtingen is een stijging van 11% ten opzichte van 2021 en 9% meer dan in 2019 (vóór corona). De groei van het toerisme is in alle gemeenten zichtbaar, maar is in absolute zin het grootst in de kustgemeenten.

Zeeland herontdekt door Nederlanders

Kijkend naar herkomstlanden is de invloed van de coronapandemie sterk zichtbaar in 2020 en 2021. In die jaren kwamen veel minder buitenlandse toeristen naar Zeeland en juist meer Nederlanders. Ten opzichte van 2019 (vóór corona) steeg het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen met 6% in 2022. Het lijkt erop dat Zeeland gedurende de coronapandemie herontdekt is door Nederlanders: het aantal overnachtingen van Nederlandse bezoekers was in 2022 24% hoger dan in 2019.

Vakantieparken en campings stuwen de groei

Er zijn grote verschillen tussen accommodatietypes. Waar huisjesterreinen en kampeerterreinen zo’n 16% meer overnachtingen telden dan in 2019 geldt voor de hotels en groepsaccommodaties dat zij in 2022 pas weer terug zijn op het niveau van 2019. Voor hotels geldt dat het aantal hotelkamers sinds 2019 groeide en het totaal aantal overnachtingen gelijk bleef, waardoor per saldo de bezettingsgraad daalde.

Toeristische bestedingen

Aanvullend op het aantal overnachtingen zijn dit jaar ook de toeristische bestedingen in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat vakantiegangers in 2022 zo’n 918 miljoen euro uitgaven in Zeeland. Dit bedrag is nog exclusief de uitgaven van dagbezoekers, de totale economische waarde van toerisme is dus nog veel groter voor Zeeland. 

Meer informatie: www.kenniscentrumtoerisme.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *