Regio’s kunnen beweegkansen in beeld brengen met de Beweegscan

Bewegen wordt belangrijk gevonden door veel overheden; maar het is daarnaast ook gewoon een leuke activiteit. Speelplan heeft een beweegscan ontwikkeld waarmee je een sportieve en actieve doelgroep op weg helpt bij een een actief dagje uit in de regio.

Alhoewel de Beweegscan in eerste instantie is ontwikkeld voor gemeenten, kunnen ook DMO’s hier profijt van hebben. Enkele tips voor uitvoering van een beweegscan en het maken van een kansenkaart:

VELDWERK

Vanachter je bureau kun je niet beoordelen hoe beweegvriendelijk de buitenruimte is. Dus pak de fiets of de benenwagen en maak veel foto’s! Bekijk:  

  • Sport-, beweeg-, en speelplekken.: Deze kun je beoordelen op plekniveau, bijvoorbeeld op inrichting, doelgroep, klimaat en toegankelijkheid. Maar ook op wijkniveau; hoe is de spreiding, variatie tussen plekken en verdeling voor doelgroepen.  
  • Algehele ruimte: Niet alleen speel- en sportplekken zijn relevant, ook parken, pleinen en groengebieden. Rustpunten, afvalbakken, een watertappunt, verlichting, groen en schaduw zijn ook van belang voor de beweegvriendelijkheid.
  • Routes en barrières: Waar liggen barrières; wegen, water of andere structuren? Zijn er specifieke fiets- en wandelroutes voor recreatie? Een goede scan brengt ook een netwerk van (potentiële) beweegroutes in kaart.

EXPERTS

Bewoners, (lokale) beweegorganisaties, -professionals en sportaanbieders zijn de experts en weten waaraan behoefte is.  Manieren om gebiedskennis te verzamelen:

  • Locatiebezoek: Haal specifieke informatie op door met bewoners of professionals langs plekken te gaan waar je meer over wilt weten.
  • Online tools: Breed onderzoek doen kan met online tools. Enquête-tools met ‘kaartfunctie’ zoals Maptionnaire zij hiervoor erg handig. Ook op online platforms waar bewoners zelf ideeën voor hun wijk delen is veel informatie te vinden.
Beweegkaart gemeente Harlingen

KANSENKAART

Maar wat doe je met alle verzamelde informatie? Breng de belangrijkste bevindingen en kansen in beeld en bij voorkeur in kaart. Want dat is begrijpelijk van burger tot bestuurder. Deze kaart is te gebruiken voor planvorming, participatie en activatie. Neem de volgende punten in de kaart op:

  • Basiskaart: De huidige sport- en beweegplekken, evt. speelplekken, andere belangrijke voorzieningen, verenigingen e.d., barrières en routes, groengebieden e.d.
  • Participatie en onderzoek: Favoriete /veel gebruikte locaties, routes en de belangrijkste knelpunten.
  • Kansen: Het is belangrijk om een (onderbouwde) afweging te maken en realistische kansen in kaart te brengen. Niet elk knelpunt hoeft daarbij te worden opgelost en ook niet elke behoefte vervuld. Kansen zijn niet alleen fysieke ingrepen, maar kunnen ook betrekking hebben op programmering of sociaal maatschappelijke ingrepen. Aanvullend op een kansenkaart kan het daarom handig zijn om een toelichting uit te werken met hierin ook bijvoorbeeld kosten voor uitvoering.

Bureau Speelplan en BuitenSportplan werken samen om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken.

Meer informatie: www.buitensportplan.nl/tools/beweegscan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *