NRIT Trendrapport toerisme recreatie en vrije tijd is weer verschenen

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is weer verschenen. In boekvorm wordt in 368 pagina’s een samenhangend beeld geschetst van de gehele Nederlandse vrijetijdssector. Daarnaast is er ook nog veel materiaal online beschikbaar.

Het rapport geeft een samenhangend beeld van de gehele Nederlandse vrijetijdssector. Op basis van de meest toonaangevende statistische onderzoeken en bronnen komen de belangrijkste trends en ontwikkelingen in toerisme, recreatie en vrije tijd aan bod. Het rapport is een gezamenlijk uitgave van NRIT, NBTC en CELTH die daarin samen optrekken teneinde de vrijetijdssector met data en kennis te faciliteren.

Stand van zaken – per segment

De samenstellers van het rapport constateren dat de recreatiesector zich snel heeft hersteld van de coronacrisis. In Nederland worden op vele fronten de records van 2019 verbeterd en koersen we af op de prognoses uit Perspectief 2030. Cijfers die tijdens de pandemie heel ver weg leken. Reizen blijkt keer op keer hoog op het prioriteitenlijstje van de Nederlanders te staan. Ondanks lastige tijden met een forse inflatie, teruglopende koopkracht en geopolitieke instabiliteit willen we in onze vrije tijd ontspannen en nieuwe horizonten ontdekken. In onze woonomgeving en ver daarbuiten.

In het rapport wordt van de volgende domeinen een uitgebreid overzicht van cijfers en trends gegeven:

 • Horeca
 • Verblijfsrecreatie
 • Reisbranche en luchtvaart
 • Dagattracties en evenementen
 • Actieve recreatie

Waar van de bovenstaande domeinen elk jaar een update wordt gegeven biedt het onderdeel ‘Capita Selecta’ een overzicht van trends en ontwikkelingen die de NRIT redactie voor het aankomende jaar relevant acht. Veel van de onderwerpen hebben een link met de groeistuipen in recreatie en toerisme, de congestieverschijnselen als gevolg van een te grote drukte en integratie van nieuwe technologieën. De titels van deze artikelen:

 • Ruimte voor Recreatie en Toerisme; een leidraad voor een betere integratie van recreatie en toerisme in ruimtelijk beleid, plannen en projecten
 • Toerisme als drijvende kracht voor bewonersprofijt
 • Drukte weten? Drukte meten!
 • Inzicht in toeristische verhuur via online verhuurplatformen
 • Op weg naar een Nul-Emissies Toerisme Scenario
 • Hoe kan een museum de belevingsimpact vergroten?
 • Op weg naar een duurzaam gastvrije bestemming met een nieuw City Hospitality Experience model
 • ESG-regulering gevaar voor hotelwaarderingen
 • De invloed van medewerkers op de integratie van circulariteit in de bedrijfsstrategie
 • Hospitality Robotics
 • Ontmoetingen in oorlogstijd: interactieve technologie en storytelling bij Erfgoed ‘s-Hertogenbosch
 • Werken aan diversiteit en inclusie in de culturele en creatieve sector: geen tijdelijk project, maar een continu veranderproces
 • Waddengastronomie versterkt Werelderfgoed beleving: streekproducten in de toeristische ontwikkeling

Meer informatie en bestellen van het trendrapport: www.nrit.nl/trendrapport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *