Nieuwe normen in voorbereiding voor draaitoestellen en luchtkussens

Speelplan heeft zitting in de NEN-commissie Speeltoestellen en is daarom op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de normen. Eind 2017 zijn er veel normen vernieuwd.

Een van de normen welke nog nader besproken diende te worden en derhalve nog niet is vernieuwd is de norm voor draaitoestellen. Er wordt momenteel hard gewerkt om deze norm in de loop van 2019 rond te krijgen. Zodra deze “nieuwe” norm gaat gelden zullen wij (Speelplan) u hierover nader informeren via onze website.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de normen voor luchtkussens. Hier moet u denken aan de opblaasbare speeltoestellen/ speelinrichtingen. Zoals u wellicht heeft vernomen vanuit de media zijn hier zijn de afgelopen jaren een aantal ongevallen mee gebeurd welke wellicht voorkomen hadden kunnen worden. De normcommissie hoopt hier ook spoedig nieuwe normen (NEN14960) voor op te stellen/en af te ronden om deze in werking te laten treden. Uiteraard houden wij u hiervan ook op de hoogte.

Meer informatie: www.speelplan.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *