Meer dan 50 haventypes omschreven in ‘Havens a la Carte’

De watersportsector biedt voor de toeristische ontwikkeling van een gebied grote kansen. In de atlas ‘Havens a la Carte’ worden 50 haventypen omschreven, die passen bij verschillende omstandigheden en doelgroepen. De atlas, die wordt uitgebracht door kenniscentrum Kusttoerisme,  is vooral bedoeld ter ondersteuning van ontwikkelingen van jachthavens en het bieden van een nieuwe denkwijze over watersportontwikkelingen.

Van elk type jachthaven staan in deze uitgave korte beschrijvingen met een referentiefoto. Per type jachthaven worden o.a. de volgende kenmerken omschreven (Bekijk de volledige omschrijving in de publicatie):

1) Hoofdcategorie (3):

  • totaalconcept, bron en privé (blauw)
  • bestemming, specifiek en museum (groen)
  • innovatief (oranje)

5) Ruimtelijke context:
Korte beschrijving van de verschijningsvorm; hoe ziet het eruit? Ook zijn relevante beleidsvraagstukken opgenomen in het model.

6) Voorzieningen:
24 verschillende voorzieningen in kaart gebracht.

7) Bootsoorten:
Confrontatie van de typologie met 15 verschillende bootsoorten.

8) Watertypen:
Confrontatie met 10 verschillende watertypen waar een typologie al dan niet “voor de hand liggend” is.

9) Ruimtelijke effecten:
Relatie tussen jachthaven en (effecten op en eisen aan) omgeving. Doorvertaling van 15 ingevoerde en berekende kengetallen uit de sector naar praktische toepassingen op typologieniveau.

10) Economische impact:
Duiding van economische effecten van typologie (type bestedingen en werkgelegenheid).

De uitwerkingen van de verschillende haventypologieën zijn een combinatie van enerzijds abstract denken en anderzijds het benutten van praktisch toepasbare kennis. Voor deze combinatie is bewust gekozen omdat zo goed kan worden weergegeven hoe de diverse typologieën zijn opgebouwd.

Enkele voorbeelden van een beknopte haventypologie:

profiel charterhaven
Profiel horecahaven

Quickscan

Voor havenontwikkelingen is er een quickscan ontwikkeld, die helpt bij het kiezen van de juiste vorm jachthaven. Want zoals de ontwikkelaars al hebben ontdekt: “Dé jachthaven bestaat niet.”; de diversiteit is bijzonder groot.

Aan de quickscan hangt een prijskaartje van € 1000,-. In deze beginfase worden er nog drie pilotprojecten gezocht die kunnen deelnemen voor een bedrag van € 500,-

Aan het project van deze havenatlas werkten diverse partijen mee: Kenniscentrum Kusttoerisme, Hogeschool Zeeland, en het NHTV

Meer informatie:

De publicatie ‘Havens a la carte’ (pdf)

www.havensalacarte.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *