Gevolgen coronacrisis dominant in Trendrapport Recreatie en Toerisme

Het jaarlijkse Trendrapport Toerisme Recreatie en Vrije Tijd, uitgegeven door NRIT Media, is voor de 40e keer verschenen. Het rapport geeft o.a. een goed overzicht van de gevolgen van de coronacrisis voor de diverse deelsectoren. Het rapport omschrijft niet alleen de schade, maar benoemt ook de nieuwe ontwikkelingen die dankzij de crisis tot stand zijn gekomen.

Dit rapport wordt jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC, CELTH en NRIT

Zoals aangegeven, domineert corona de ontwikkelingen op dit moment. Belangrijkste trend is de revival van binnenlandse vakanties die door Corona alleen maar werd versterkt. (Terwijl de buitenlandse toerist veelal weg bleef)

De conclusie voor de dagrecreatie: “De Nederlandse dagattracties kijken terug op een gitzwart 2020 als gevolg van de pandemie. In 2019 konden ze samen nog ruim 49 miljoen bezoekers verwelkomen, in 2020 stopte de teller op een schamele 20 miljoen, een daling van bijna 60 procent. Daarmee zijn de dagattracties terug op het niveau van 1990.”

De verblijfsrecreatie hield de schade nog enigszins beperkt: “Alles overziend lijkt het erop dat de sector uiteraard de gevolgen van de pandemie heeft ervaren, dat de sector zich hierop heeft aangepast, maar ook dat diverse andere ontwikkelingen die al gaande waren binnen de sector, inclusief de bijbehorende investeringen, zich vrijwel onverminderd hebben doorgezet. Bedrijfsovernames en de verkoop van vakantiehuizen aan particulieren trokken zich niets van de crisis aan.”

Er was ook een deelsector die er relatief positief uitsprong: “Corona heeft de waterrecreatiesector een nieuwe boost gegeven. Oorzaken waren de reisbeperkingen voor het buitenland en een prachtige zomer. Dat resulteerde in meer verkochte en verhuurde boten en nieuwe watersporters die of zelf gingen varen of met een ervaren watersporter meevoeren. Ook vertoonde het aantal sluispassages na jaren van krimp weer een groei.”

De discussie over toeristisch recreatieve drukte verschoof dankzij de coronacrisis van Amsterdam naar de natuurgebieden.

Een video met e samenvatting van het rapport.

Inhoud

1. Demografische trends

2. Economische trends

3. Sociaal-culturele trends

4. Technologische trends

5. Duurzame trends

6. Politieke en beleidsmatige trends

Deel 2 Statistieken

1. Inleiding

2. Internationale ontwikkelingen in toerisme

3. Vrijetijdsgedrag van Nederlanders

4. Vakanties van Nederlanders

5. Inkomend toerisme in Nederland

6. Zakelijk toerisme

7. Inkomend toerisme in Caribisch Nederland

8. Aanbod en gebruik van logiesaccommodaties

9. Toerisme in macro-economisch perspectief

10. Toerisme en duurzaamheid

Deel 3 Domeinen

1. Horeca

2. Verblijfsrecreatie

3. Waterrecreatie

4. Reisbranche

5. Attractieparken

6. Actieve recreatie

7. Evenementen

Deel 4 Capita Selecta

1. Familiariteit, veiligheid en vertrouwen bij een cultureel erfgoed locatie

2. Covid en Koningsdag: een ethische confrontatiematrix voor de evenementensector

3. Economische impact studies naar hoger plan

4. Betrokkenheid van inwoners: voor elk doel een geschikte tool! 

5. Op zoek naar de ‘heilige graal’: is toeristische druk te voorspellen? 

6. Voorspellen toerismedrukte in Zeeland op basis van GPS-datasets

7. Online data-analyse als meetinstrument van toeristische balans 

8. De waarde van online sentiment data 

9. Kennis ontwikkelen, niet vóór, maar mét ondernemers en gemeente 

10. Interreg 2 Zeeën-project FACET helpt toeristische ondernemers met de stap naar circulair ondernemen

Meer informatie en bestellen (€ 137,50 ex btw): www.nritmedia.nl/store/57/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *