Economie van Experiences

Op donderdag 23 juni is een nieuw boek verschenen ‘De economie van Experiences’. In het nieuwe boek wordt uitgebreid stilgestaan ontwikkelingen in de experience economie en structurele maatschappelijke ontwikkelingen.

Verder wordt gekeken naar nieuwe vormen van waardecreatie, het experience- co-creatieproces, innovatie van businessmodellen, social media en integratie van fysieke en virtuele experiences.

Dat de Experience Economy zich niet beperkt tot de hekken van een recreatiebedrijf bewijst dit boek. Ook sectoren als de creatieve stad, de gezondheidszorg en de financiële sector kunnen gebruik maken van de kennis in dit boek. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een case studie.

Auteurs van het boek zijn Albert Boswijk, Ed Peelen en Steven Olthof.

Het boek staat voor € 42,95 in de online etalage van www.experience-economy.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *