Begin op tijd met een investerings- en financieringstraject

Hoewel het recreatieseizoen in volle gang is, bereidt menig ondernemer zich al voor op investeringen voor het volgende seizoen. En dat is logisch want als het nieuwe zwembad, het nieuwe privé-sanitair of de verbouwing van het restaurant aan het begin van het recreatieseizoen 2024 gereed moet zijn dan zijn er enkele uitdagingen aan te gaan. Grote projecten vergen immers zorgvuldige voorbereiding en planning.

Marc Westerhof en Jan Jaap Benus van Westerhof Corporate Finance B.V.

Iedereen weet dat er krapte heerst op de arbeidsmarkt. Het is dus zaak om tijdig afspraken te maken met de aannemer en de installateur. Wellicht is het ook noodzakelijk om een (bouw)vergunning aan te vragen bij uw gemeente. We begrijpen allemaal dat ook dit tijd kost. Veel ondernemers onderschatten echter de doorlooptijd van een financieringstraject. In dit artikel wil Westerhof Corporate Finance enige achtergrond geven over doorlooptijden en werkwijzen van banken.

Regelgeving en functiescheiding

Door strengere regelgeving werden banken gedwongen functiescheidingen aan te brengen en centralisaties door te voeren. Automatisering draagt er aan bij dat er minder ruimte is voor maatwerk bij uw bank. Daarnaast kampt elke grote bank met personeelstekorten en andere organisatorische problemen. Dit alles maakt dat de doorlooptijd van uw financieringsvraag langer is dan u wellicht gewend bent.

Het is een misverstand om te denken dat uw bank uw bedrijf kent. Uw accountmanager kent uw bedrijf wellicht en weet waar u vandaan komt en naartoe wilt. Maar het is twijfelachtig of deze kennis (geheel of gedeeltelijk) is opgeslagen in de banksystemen. Dit is wel van belang omdat de kans groot is dat uw financieringsaanvraag meerdere bureaus passeert voordat uw bank goedkeuring verleent voor uw financieringsverzoek.

Rating

Ieder bedrijf dat een financiering heeft bij een bank, heeft een rating. De hoogte van de rating wordt onder andere beïnvloed door prestaties uit het verleden en zekerheden die het bedrijf kan geven. Maar wat veel ondernemers niet weten is dat niet-financiële informatie voor circa 1/3 meetelt in die rating. En omdat de rating het tarief bepaalt, is het zaak om de niet-financiële informatie op de juiste wijze te presenteren bij de bank.

Financieringsmemorandum

Een financieringsmemorandum draagt er aan bij dat iedereen binnen de bank over dezelfde en complete informatie beschikt. Een goed financieringsmemorandum bestaat uit een bedrijfsanalyse, een investerings- en financieringsplan, een financiële analyse en een voorstel voor condities waaronder de financiering verstrekt kan worden. U maakt het op deze wijze de bank makkelijker om een beslissing te nemen, die beslissing kan sneller genomen worden, ruis op de lijn wordt geminimaliseerd en u krijgt een passende rating.

Taxatierapport

Bij veel financieringsaanvragen is een taxatierapport noodzakelijk voordat er goedkeuring wordt verleend. Uw bank wil opdrachtgever zijn maar u betaalt de factuur. De bank wil opdrachtgever zijn omdat bij (toekomstige) twijfel over de kwaliteit van het rapport, zij partij zijn en de taxateur kunnen aanspreken. U vraagt uw bank dus opdracht te verlenen voor een taxatie. Tussen die vraag en de aanlevering van een taxatierapport zit doorgaans minimaal vier weken.

Hypotheek vestigen

Nadat er goedkeuring wordt verleend, bestaat de kans dat de bank hypotheek wil vestigen op uw onroerend goed. De notaris zal vaak twee weken de tijd vragen. Hij moet immers een concept akte opstellen en deze ter fiattering voorleggen aan de bank en aan u en eventueel weer aanpassen.

Start nieuwbouw en eerste termijnfactuur

Indien uw aannemer of installateur in oktober aan de slag gaat opdat hij bij de opening van het nieuwe seizoen de nieuw- of verbouw gerealiseerd heeft, stuurt hij waarschijnlijk in november de eerste termijnfactuur. Gelet op de tijdslijnen die in bovenstaande alinea’s geschetst worden, is het zaak tijdig het financieringstraject te starten.

Samengevat

Een bank gaat pas aan het werk als de informatievoorziening compleet is. Recente jaarcijfers, prognoses en een actueel taxatierapport zijn randzaken die op orde moeten zijn. Daarnaast moet een bank weten waar u vandaan komt en naartoe wilt en waarom uw financieringsverzoek in dat plaatje past. De bank ziet het liefst dat u deze informatie middels een financieringsmemorandum aanlevert. Houd bij financiering in gunstige omstandigheden rekening met de volgende doorlooptijden die slechts deels parallel aan elkaar kunnen lopen:

  • Opstellen financieringsmemorandum: 2 weken;
  • Taxateur: 4 weken;
  • Bank: 6 weken voor fiatteringstraject (bij een nieuwe bank, moet er ook nog een know-yourcustomer-traject doorlopen worden dat doorgaans ook enkele weken duurt);
  • Notaris: 2 weken;

Het financieringsmemorandum kunt u zelf opstellen maar banken zullen u adviseren om dit uit te besteden aan een professional. Goede kantoren hebben rechtstreekse toegang tot intermediairsdesks van grote banken hetgeen u als klant direct tot 50% korting op de behandelingskosten oplevert. Deze kantoren kunnen binnen enkele dagen een financieringsmemorandum schrijven.


Met dank aan (auteurs van dit artikel)

Marc Westerhof en Jan Jaap Benus van Westerhof Corporate Finance B.V.

“Westerhof Corporate Finance heeft in de loop der jaren vele campings, bungalowparken en jachthavens gefinancierd. Zij hebben rechtstreeks toegang tot de intermediairsdesks van de grote banken en kennen ook de weg naar de leisure-teams van diverse banken. Daarnaast beschikken zij over een breed netwerk in de leisure-sector.

Wilt u meer weten over financiering van uw camping, bungalowpark of jachthaven, neem dan vrijblijvend contact op met Marc Westerhof of Jan Jaap Benus van Westerhof Corporate Finance! Doe het vooral tijdig!”

Meer informatie: www.westerhof-cf.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *