De veiligheid van klimparken en klimbossen

Wanneer recreatieondernemers overwegen om een klimpark of klimbos te laten bouwen, dan is het verstandig om over de veiligheidsaspecten na te denken. Wat voor normen en systemen zijn er? Hoe vaak moet een park geïnspecteerd worden? Active Constructions zet de randvoorwaarden eens op een rij.

Bij de bouw en exploitatie van een klimpark en klimbos zijn de verschillende standaarden, veiligheidssystemen en leveranciers van groot belang. Ten eerste is er een European Safety Standard ontwikkeld voor hoogteparcoursen genaamd de EN 15567. Hoogteparcoursen moeten gecertificeerd zijn volgens deze norm en mogen niet in gebruik worden genomen voordat deze gekeurd zijn.

Veiligheidssystemen
Er zijn verschillende veiligheidssystemen beschikbaar om bezoekers veilig te laten klimmen in een klimpark of klimbos. Geen systeem is ‘het beste’ of beter dan de ander. Dit hangt allemaal af van de wensen en mogelijkheden van de recreatieondernemer. De keuze voor het veiligheidssysteem heeft namelijk ook invloed op supervisie in het park waarbij de veiligheidssystemen zijn te onderscheiden in drie types:

  • • Self-belay: deelnemers kunnen zichzelf loskoppelen van de lifeline
  • • Continuous belay: deelnemers kunnen zichzelf niet loskoppelen
  • • Collective belay: een nieuwe vorm waarbij omliggende netten als veiligheid dienen
1. Bounce netten, dit zijn springnetten met grote speelballen in het midden

Nieuw veiligheidsmethode: collective belay
Vanaf 2015 zijn wij net adventures gaan ontwikkelen waar families samen in kunnen spelen. Bezoekers kunnen springen in grote Bounce Nets, vanaf de Tubing Net Slide glijden en klimmen door het Boomhutten Parcours. De netten functioneren hierbij als veiligheidssysteem. Wanneer deelnemers vallen, wordt de val namelijk gebroken door de netten. Het grote voordeel hiervan is dat er minimaal toezicht nodig is in het park terwijl de net adventures een veel grotere capaciteit hebben dan bijvoorbeeld een hoogteparcours.

Inspecties en onderhoud
Voordat een park opgeleverd wordt, moet er een inaugural inspectie worden gedaan door een type A-inspecteur die hiervoor geaccrediteerd is. Onderdelen hiervan zijn o.a. een visuele controle, functionele test en controle van ontwerp berekeningen. Daarnaast is er een dagelijkse inspectie door personeel van het park zelf. Per 1-3 maanden is er vervolgens een periodieke inspectie welke grondiger is dan de dagelijkse inspectie. Tenslotte dient er nog een jaarlijkse inspectie te gebeuren van het park en deze dient ook weer te worden uitgevoerd door een geaccrediteerd persoon (type A-, B-, C-inspecteur). Uit de inspecties kan vervolgens onderhoud voortkomen zodat het park zo veilig mogelijk kan worden bezocht.


Met dank aan:
Nico de Jong van Active Constructions

Investeren in een nieuw adventure concept?
Als je als recreatieondernemer wilt investeren in een nieuw adventure concept, dan is het belangrijk om de veiligheidsaspecten te overwegen. Elke wens van de ondernemer is weer anders en het afstemmen van de veiligheid hierop moet zorgvuldig gebeuren. Probeer jezelf te verdiepen in de verschillende normen en systemen en bekijk de voor- en nadelen van deze. Houd daarnaast rekening met de inspecties en eventueel onderhoud wat hieruit voortkomt. Collective belay zou een hoop voordelen kunnen opleveren zoals lage personeelskosten, hogere omzet en uiteindelijk een succesvolle exploitatie. Ook bieden zij een unieke, actieve en leuke beleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *