“trias energetica” met Kuijpers

Ik mocht onlangs een bijeenkomst in het Fries Museum bijwonen, georganiseerd door Kuypers. Zij hebben de technische installaties ontworpen en geïnstalleerd en onderhouden deze voor het Fries Museum.

Omdat we nu zelf met onze camping druk in de weer zijn met de energietransitie, is het een erg actueel onderwerp voor ons. Mijn pen in het aantekeningenboekje kon de sprekers af en toe niet bijhouden!

Kuypers is een van de grote bureau’s in Nederland en koploper wanneer het gaat over groene installaties. Toch zullen ze altijd adviezen geven volgens het Trias Energetica. Dus niet zelden adviseren ze, tegen hun eigen belangen in, om met de verspilling van je energieverbruik eerst maar eens aan de slag te gaan. Op wikipedia vond ik de uitleg van het Trias Energetica:

Fries Museum (foto: Kuijpers)

De drie stappen van de Trias Energetica zijn basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. Deze drie stappen zijn:

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van de buitenschil (gevels, daken en vloeren).
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming), het beperken van leidinglengten van warmwaterleidingen en leidingweerstand van verwarmings- en ventilatiesystemen of het gebruik te maken van een warmtepomp.

We moeten aan de slag, allemaal. Immers in 2023 zijn alle kantoren groter dan 100m2 verplicht het energie C-label hebben. Dit betekent een Energie-label van 1,3 of beter. Voldoet het pand niet aan deze eisen, dan mag het pand vanaf 1-1-2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting staat in het bouwbesluit. Mochten we na de energieverspilling de volgende stap nemen, dan komen oplossingen als

  • Luchtwarmte-waterpomp (LWWP) met aanvullende piekvoorziening
  • Lucht-water-warmtepomp
  • biomassa ketel
  • energie uit oppervlakte water

En er zijn nog veel meer opties! Natuurlijk kunnen ze bij Kuypers je hier alles over vertellen. Bij het Fries museum hebben ze het nu zover dat ze warmte over hebben en deze aan hun ‘buren’ willen gaan leveren. Een geweldige prestatie. Dat is precies wat wij ook zouden willen, van negatieve impact, naar positieve impact! Dat de wereld dankzij onze camping, net wat mooier wordt!


Ik ben benieuwd, ben jij al bezig met de energietransitie? Hoe ga jij die aanpakken? We zijn benieuwd, wees welkom, de Polletjes Watersportcamping Heeg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *