Stip aan de horizon of kansen pakken?

Visies en beleidsdocumenten bestaan er veel. Het abstractieniveau leidt soms tot een vacuüm tussen het beleid en de dagelijkse praktijk van een ondernemer. Natuurlijk is het nodig om (ver) vooruit te kijken. Veel ondernemers worstelen echter met de vraag wat er nu eigenlijk wordt bedoeld. En een andere vraag: hoe ‘pak’ je nu echt de kansen?

zka papierwerkDagelijkse praktijk versus stippen aan de horizon…
Natuurlijk, de markt moet zijn werk doen en overheden moeten de richting aangeven. In de praktijk lijken overheid en ondernemers vaak naar elkaar te wijzen als het gaat om de uitvoering. Hoe kunnen die goede visies en mooie vergezichten gezamenlijk worden gerealiseerd? Adviseur Dirk van den Hombergh: “In onze dagelijkse praktijk merken we steeds vaker dat er een sterke behoefte is aan een vertaling van abstracte visies naar de dagelijkse praktijk van een ondernemer. Dat wil zeker niet zeggen dat visies overbodig of niet productief zijn. Eén van de belangrijkste valkuilen van de ondernemer is het korte termijn denken en het proberen in te spelen op hypes en vluchtige trends. Dat levert geen resultaat op. Visies bewaken de lange termijn en bepalen de koers. Tegelijkertijd moeten acties van morgen bijdragen aan deze visie of daar in ieder geval niet mee conflicteren. Uiteraard is het dan ook goed om de visie regelmatig bij te stellen en te actualiseren. De markt verandert immers snel, zeker in de vrijetijdseconomie.”

Op zoek naar win-win
In deze dynamische markt verandert ook de rol van de overheid. Zij probeert steeds meer in de richting van denkwereld van ondernemers op te schuiven. Soms omdat simpelweg er geen budget meer is om als overheid zelf te investeren, maar nog vaker omdat het besef er is dat gezocht moet worden naar een win-winsituatie. Een rendabele en duurzame sector is immers noodzakelijk voor het halen van de beleidsdoelstellingen en zorgt voor broodnodige werkgelegenheid.

Gerichte ondersteuning
Ondernemers zijn niet gebaat bij een van bovenaf opgelegde visie. Wel hebben ze baat bij gerichte (economische) ondersteuning met de visie als fundament. Ondernemers richten zich nu meer dan ooit op hun eigen ‘core business’. Een klein zetje in de gewenste richting kan vaak al voldoende zijn, zeker in deze economisch lastige tijden. Een mooi voorbeeld is de recente stimuleringssubsidie van de Provincie Brabant voor innovatieve projecten. De provincie wil hiermee abstracte termen als ‘cross-overs’ en ‘innovatie’ tastbaar maken: er wordt met zogenaamde ‘innovatievouchers’ gewerkt aan het stimuleren en versnellen van innovatie.  Immers met elk door een ondernemer gerealiseerd project wint overheids-beleid aan kracht!

Kansen grijpen!
“Ondernemers moeten op hun beurt de kansen grijpen. Veel ondernemers wachten op initiatieven van de overheid. De soms (noodzakelijk) ingewikkelde subsidieregelingen en voorwaarden helpen daar niet bij. In onze advisering proberen we de brug te slaan. Wat kan een bedrijf bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente (economie, landschap, natuur, imago, et cetera) en wat kan de overheid voor de ondernemer betekenen (ruimte, subsidie, vergunningen, netwerk, enzovoort). Door feiten en cijfers op een rij te zetten, zaken te objectiveren en te concretiseren en partijen bij elkaar te brengen, blijft een visie niet alleen iets voor op papier!”.

Met dank aan:
Dirk van den Hombergh, adviseur ZKA leisure consultants
bereikbaar via mail:d.vandenhombergh@zka.nl of mobiel: 06-1501 1561

ZKA helpt u graag bij het concretiseren van uw beleidsvisie of het (economisch) onderbouwen van uw plan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *