Recreatiewoning en (geen) hypotheekrente aftrek

(Door Peter Luken, BDO) In recente jaren was sprake van een ontwikkelingen waar het gaat om de permanente bewoning van recreatiewoningen. Zo zijn in veel gemeentes de regels duidelijk gemaakt wanneer sprake kan zijn van gedogen van permanente bewoning, en ontstaan daarna weer vragen over zaken als aftrekbaarheid van hypotheekrente, of over de hoogte van de WOZ waarde.

In principe is financieringsrente van een tweede woning niet aftrekbaar. Dat geldt alleen voor een hoofdverblijf. Toch was recentelijk sprake van een interessante uitspraak van het gerechtshof in een situatie waarin iemand zijn eerste en ook een tweede woning bezat. De tweede woning was recreatie woning, waarvoor niet was toegestaan om deze permanent te bewonen. Toch was dit de woning die niet alleen het zwaarst was gefinancierd, maar ook de plek waar het gezin verreweg de meeste dagen van het jaar doorbracht. Dit bracht de belastingplichtige tot zijn standpunt dat de recreatiewoning zou moeten worden aangemerkt als de eigen woning, waarvoor de rente in aftrek moest kunnen worden gebracht. En dat was niet alleen een bewering, maar in de gerechtelijke procedure kon hij aan de hand van bewijsstukken (zoals bankafschriften, rekeningen) ook aantonen dat dit in de praktijk inderdaad het hoofdverblijf was.

Het Gerechtshof Den Haag gaf de man gelijk. Voor de inkomstenbelasting is niet van belang of het op grond van gemeentelijke regelgeving is toegestaan de recreatiewoning als hoofdverblijf te gebruiken. Ondanks het bewonen van een recreatiewoning, is de kwalificatie ervan als hoofdverblijf mogelijk, maar moet dit wel  met feiten worden aangetoond.

Ik vind dit een aardige uitspraak, die meer mensen zal kunnen aanmoedigen om, bijvoorbeeld in het zicht van pensioen, met de nodige financiering het tweede woning aan te kopen.

Peter Luken RA
Branchegroep Horeca, Recreatie & Toerisme
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Meander 725a, 6825 ME  ARNHEM
Tel:  026 3525625         peter.luken@bdo.nl

 

3 reacties

 1. In het aangifteformulier voor 2011 is bij de vragen betreffende de eigen woning een regel toegevoegd nl. U stond bij de gemeente ingeschreven op dit adres,”
  Ik ben gepensioneerd en heb inderdaad mijn hoofdverblijf in de recreatiewoning,maar ik sta in een andere gemeente ingeschreven in de GBA.
  Vanaf het jaar 2002 heb ik steeds de hypotheekrente kunnen aftrekken,maar nu voor het eerst de opmerking over de inschrijving.
  Aangezien het geen vraag is kan hierop niet worden geantwoord.
  Hebt u een suggestie hoe ik hiermee kan omgaan.
  Vriendelijke groet,

  Jan van de Bovenkamp

  1. @Jan..

   Heeft u al iets gehoord over die toevoegde regel in de belasting aangifte? U stond bij de gemeente ingeschreven op dit adres,”

   Klaas

  2. Heeft u al iets gehoord over die toevoegde regel in de belasting aangifte? U stond bij de gemeente ingeschreven op dit adres,”

   Klaas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *