Polderhoofdkanaal krijgt toeristische toekomst na jaren procederen

Het Friese Polderhoofdkanaal kan een toeristisch recreatieve invulling krijgen. Na ruim 7 jaren van procederen maakte de Raad van State in januari de afweging tussen diverse belangen; het werkgelegenheidsbelang voor de regio gaf daarbij de doorslag.

het Polder Hoofdkanaal in Nij Beets
het Polderhoofdkanaal in Nij Beets (foto Google streetview)

Werkgelegenheid
Het Polderhoofdkanaal tussen de Friese kernen Nij Beets (gemeente Opsterland) en De Veenhoop (gemeente Smallingerland) is nu nog niet goed bevaarbaar, o.a. doordat dammen de doorvaart belemmeren. Het kanaal is ooit gegraven voor de turfvaart. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State op 22 januari 2013 is nu de belemmering opgeheven om het kanaal weer bevaarbaar te maken en toeristisch recreatief te ontwikkelen. In een onderzoek, uitgevoerd door ZKA, kan deze nieuwe ontwikkeling in de directe regio 63 FTE aan nieuwe banen opleveren; en nog eens 13 extra in de wijdere omgeving. Ook wordt ingeschat dat 19 FTE aan bestaande werkgelegenheid door de nieuwe ontwikkeling behouden kan blijven.

Lokaal draagvlak
Om de openstelling te bewerkstelligen heeft de gemeente Opsterland zeven jaar geprocedeerd. Ook het overgrote deel van de inwoners en bedrijven in Nij Beets en De Veenhoop is blij met de uitspraak: zij verwachten meer levendigheid en economische vitaliteit. In de regio hebben diverse ondernemers plannen om rondom het kanaal nieuwe activiteiten op te zetten. De plannen zijn zeer divers: w.o. diverse horecavestigingen, uitbreiding van het museum, bootjesverhuur, fietsverhuur, een botenwerf, verhuur bungalows, chalets, enkele B&B’s en nog meer plannen die zich nog in verschillende fasen van ontwikkeling bevinden.

Belang voor de regio
Het project ‘Polder Hoofdkanaal’ speelt niet alleen belangrijke economische rol voor de directe omgeving. Het kanaal vormt ook belangrijke schakel in de turfroutes van het Friese Merenproject. Deze ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan diversificatie van de werkgelegenheid in een gebied waar werkgelegenheid onder druk staat (nieuwe economische drager platteland). Op basis van het ‘Verhaal van de historisch belangrijke turfperiode’ wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de (toeristische) identiteit van het gebied.

Meer informatie over de procedure, onderzoek en ontwikkelingsplannen: ZKA Leisure Consultants

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *