Op weg naar een leisure-regio van Europees formaat!

Eind mei werd door de Regio Hart van Brabant (een vertegenwoordiging van negen Midden-Brabantse gemeenten) de ‘Kansenkaart Leisure’ definitief vastgesteld. Een nieuwe mijlpaal in de verdere ontwikkeling van Midden-Brabant tot een vooraanstaande leisure-regio. De regio loopt voorop, maar heeft ook nog een lange weg te gaan. Een blik op de regionale ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in Midden-Brabant….

Efteling
Efteling

Doorontwikkelen
De vrijetijdseconomie heeft voor Midden-Brabant, met grote trekkers als De Efteling en De Beekse Bergen, een grote betekenis. Niet alleen brengt het de nodige omzet naar de regio (ruim € 900 miljoen), maar het biedt ook aan veel mensen een baan. Een waardevol gegeven, zeker in deze tijd; en al helemaal als het om veel laag tot middelbaar geschoolde werknemers gaat. Midden-Brabant wil vanuit haar huidige sterke positie verder doorgroeien. Leisure is dan ook één van de vier economische speerpunten van de regio. Er is al veel werk verzet en de ambities voor de toekomst zijn nog groter. Het ontwikkelen van de vrijetijdseconomie gaat echter niet vanzelf. “Bij dit soort regionale ontwikkelingen gaat het om samenhang , focus én flexibiliteit. Alles van bovenaf opleggen werkt al lang niet meer”, aldus adviseur Dirk van den Hombergh van ZKA die de regio begeleidt bij haar leisure-ambities.

Ambitie uitstralen en waarmaken
In 2010 stelden we samen met Midpoint Leisure Boulevard een ambitiedocument voor de regio op. Daarin ligt de lat hoog:

  • Vergroten van het marktbereik tot 350 kilometer;
  • verlengen van de verblijfsduur van een dag naar een korte vakantie;
  • en het verhogen van de bestedingen.

Op den duur moet Midden-Brabant zo dé leisure-regio voor Noordwest Europa worden met in totaal 15 tot 20 miljoen bezoekers. Van den Hombergh daarover: “Bescheiden is dat inderdaad niet, maar als je ambitie hebt moet je die ook durven uitstralen én ook waarmaken.” De regiogemeenten willen hier graag aan bijdragen en werkte samen met ZKA en Kragten aan de ‘Kansenkaart Leisure’. Hierin is de ambitie ruimtelijk vertaald in locaties en zones en tevens gekoppeld aan economische kansen. Daarbij is bewust gekozen om de regio niet als een vlekkenplan ‘in te kleuren’. “Er moet ruimte blijven voor de markt en de visie van de ondernemer.” De regio zet zich hiermee nadrukkelijk in de etalage. Door in een vroeg stadium locaties voor leisure in beeld te hebben en hier een slimme zonering aan te koppelen, is de regio in staat snel te schakelen en ook gericht acquisitie te voeren. Hiermee heeft Midden-Brabant een voorsprong op andere regio’s.

Nu is het zaak de kansen te verzilveren. Daar horen ook keuzes bij. Met andere economische speerpunten die mogelijk conflicterend kunnen zijn voor de beleving van de vrijetijdsconsument, moet een goede afstemming plaatsvinden. Bovendien moeten de infrastructuur, vervoerssystemen, arbeidsmarkt, het onderwijs en het ondernemerschap perfect aansluiten op de wensen van de leisure-sector. De adviseur van ZKA: “En vergeet ook niet te werken aan het onderscheidend vermogen. Dus niet alleen concepten kopiëren, maar juist eigen concepten en formules ontwikkelen die passen bij de regio en daarvoor ook een meerwaarde hebben”.

Binnenkort wordt de kansenkaart gepresenteerd en voor alle geïnteresseerden te raadplegen.

Meer informatie bij Dirk van den Hombergh van ZKA: d.vandenhombergh@zka.nl / 06-15011561

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *