Ook recreatiebedrijven moeten anticiperen op de groei van elektrisch rijden

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat er in 2025 maar liefst 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland zijn. Met het stijgen van het aantal elektrische voertuigen stijgt ook de vraag naar oplaadmogelijkheden. Ook eigenaren / exploitanten van recreatieterreinen worden steeds vaker met deze vraag geconfronteerd.

Laadpalen vooral een investering voor de langere termijn

Uit een kleinschalig onderzoek door Tom ter Weelen, ondersteund door Pretwerk en ABN AMRO, komt een weinig spectaculaire conclusie: ‘Het gebrek aan laadpalen bij recreatiebedrijven vormt op dit moment nog geen heel groot probleem‘. Die situatie kan echter snel omslaan als de markt voor elektrisch vervoer doorgroeit. Ter Weelen: “Het was opvallend dat 78% van de elektrische rijders in Nederland geen laadpaalstress ervaart. Ondanks dat elektrische rijders over het algemeen aangeven niet naar een andere faciliteit te gaan (of alternatief vervoer te nemen) indien er geen laadpalen aanwezig zijn, zegt het merendeel wel te letten op aanwezige laadpalen op locatie.”

Uit een enquête onder recreatiebedrijven blijkt dat ondernemers zich sterk laten sturen door de vraag uit de markt. Als gasten vragen om extra laadpalen, dan zal de organisatie daar op reageren. Andersom geldt ook; Zolang er geen klachten zijn, zal de ondernemer ook niet snel een investering doen in laadpalen.

Anticiperen of een nieuw verdienmodel

Een van de partijen die actief is met het plaatsen van laadpalen is Van Hees Infra Techniek. Zij introduceerden recent Charge4you; de totaaloplossing voor het opladen van elektrische wagens voor de recreatiesector.

Waarmee moet je rekening houden bij een laadoplossing?

Steeds meer eigenaren en beheerders worstelen met elektrisch rijden want er is veel waarmee rekening gehouden moet worden. Zo zullen veel van de (toekomstige) laadoplossingen op recreatieterreinen behoren tot de semipublieke sector. En juist in deze sector zitten er volgens Roland Ferwerda, Directeur van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur elektrisch vervoer (NKL), specifieke uitdagingen waar je rekening mee dient te houden. Semipubliek betekent immers een publiek laadpunt op een privaat terrein en dan moet je als eigenaar op een aantal onderdelen voldoen aan de eisen van een publiek laadpunt. Enkele voorbeelden hiervan zijn prijstransparantie, de verrekenstructuur en het feit dat de semipublieke oplaadlocaties door iedereen gevonden en gebruikt moeten kunnen worden.

Samenwerken met de overheid

Om een gedegen en toereikende laadinfrastructuur te kunnen bieden hebben alle Nederlandse gemeentes van het Rijk de opdracht gekregen om voor eind 2020 een gemeentelijke visie omtrent laadinfrastructuur op te stellen. En juist hierbij liggen, volgens Roland Ferwerda, kansen voor recreatiebedrijven. “Veel gemeentes kijken momenteel hoe ze de vraag naar laadoplossingen voor hun specifieke gemeente kunnen beantwoorden en juist in gemeentes waar door toerisme de vraag naar laadoplossingen erg seizoensgebonden is zal de samenwerking met de recreatiesector gewenst zijn.” Ferwerda adviseert ondernemers in de recreatiesector dan ook met nadruk om in gesprek te treden met hun gemeente als ze voornemens zijn om laadoplossingen op hun terrein aan te bieden. Samenwerken zal in veel gevallen het sleutelwoord zijn; gemeentes staan vaak welwillend tegenover initiatieven van ondernemers die er met gerichte oplossingen voor zorgen dat het totale aanbod van publiek toegankelijke laadpunten toeneemt in hun gemeente.

Laadoplossingen als kans, verdienmodel én extra service

Het spreekt volgens Patrick van Hees, directeur Van Hees Infra Techniek en eigenaar van laadoplossing Charge4you, voor zichzelf dat je als eigenaar van een recreatieterrein bezoekers de mogelijkheid voor laden moet kunnen bieden. Als je dat niet doet loop je de kans dat je gemeden wordt door de bestuurders van elektrische voertuigen. Maar volgens Patrick Van Hees is het niet enkel en alleen hierom dat je als eigenaar van een recreatieterrein de plaatsing van laadpunten moet overwegen. “Door de behoefte aan een laadinfrastructuur heb je ook de kans om jouw parkeerterrein in te zetten als onderdeel van jouw verdienmodel”. In het verleden werd een parkeerterrein vaak gezien als kostbare ruimte waar veel onderhoudskosten en weinig opbrengsten aan waren verbonden. Met het aanbieden van laadoplossingen kun je als ondernemer nu, en vooral in de toekomst, streven naar een kostendekkend of zelfs winstgevend parkeerterrein.

Volgens van Hees ontstaat deze winstgevendheid helemaal op het moment wanneer een recreatie ondernemer investeert in een totaaloplossing als een laadplein. “Enkele laadpalen zijn zeker een start maar om te voorzien in de toekomstige laadbehoefte moet je groot kunnen en willen denken.”

Meer informatie: www.vanheesinfratechniek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *