Musea op zoek naar beter verdienmodel

Door de snelle afbouw van subsidiebijdrage staat de exploitatie van veel musea onder druk. Om het hoofd boven water te houden worden vaak pijnlijke maatregelen genomen (ontslagen, verkoop delen collectie). In deze veranderende omstandigheden is het steeds belangrijker om meer grip te krijgen op de exploitatie: hoe kunnen meer bezoekers en inkomsten gegenereerd worden en hoe kan de efficiency worden verbeterd?

Meer rendement
Adviesbureau ZKA uit Breda werkt met de Museum Navigator© en heeft inmiddels bij diverse musea een scan gemaakt van de exploitatie. Hierdoor is een goed beeld gevormd van kansen in de museumsector. Adviseur Bennie Roelands merkt op dat musea vaak dezelfde kansen laten liggen en noemt de twee meest geïmplementeerde adviezen:
− Meer omzet mogelijk uit museumcafé en –winkel. Vaak staan deze los van de expositie. Door deze als vast onderdeel van de routing te maken en daarnaast open te stellen voor niet-museumbezoekers kun je het rendement verhogen.
− Er is doorgaans onvoldoende aandacht voor gebruik van social media. Door hier slim gebruik van te maken kunnen bezoekcijfers substantieel groeien en kan de binding met het museum sterk verbeteren.

K’nex expositie in museum Op Stelten

Doelstellingen realiseren
Recentelijk heeft ZKA de Museum Navigator uitgevoerd voor Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten te Oosterhout (Noord-Brabant). Dit museum heeft in zijn specifieke thematiek een prominente plaats in Nederland. Hier werd als doel gesteld om op termijn een groei van het bezoekersaantal van meer dan 50% te realiseren. Na de toepassing van de Museum Navigator concludeerde ZKA dat deze doelstelling onder voorwaarden haalbaar is. De resultaten en aanbevelingen zijn door de directie van het museum met veel enthousiasme ontvangen. In het vervolgtraject ligt de nadruk in dit geval vooral op social media en andere vernieuwende mediakanalen.

Over de Museum Navigator ©
Met de Museum Navigator kijkt ZKA met het museum naar het functioneren van de hele organisatie, waarbij de verbinding wordt gezocht tussen marktkansen, trends, de (financiële) bedrijfsvoering en promotionele activiteiten. De resultaten worden uitgewerkt in een bondige en beeldende presentatie met kansen en verbeterpunten. Op basis hiervan krijgt de klant een praktisch advies hoe op korte termijn operationele en strategische veranderingen doorgevoerd kunnen worden, die direct leiden tot een verbeterde exploitatie.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bennie Roelands (06-53929885 / b.roelands@zka.nl) of met Gré Beekers (06-51265401 / g.beekers@zka.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *