Multiculturele groeikansen voor outdoor activiteiten

Wat kunnen recreatieondernemers doen om de multiculturele doelgroep te bereiken? Het organiseren van een teambuilding dag in een buurthuis, het in contact komen met de eerste generatie niet-westerse allochtonen of het focusgebied leggen in en nabij de grote steden behoren tot een van de opties. In dit artikel beperken we ons tot enkele algemene conclusies, de praktijk is natuurlijk veel genuanceerder.

outdoor-adventure-klimpark-5Ontwikkelingen recreatiegedrag
Welke ontwikkelingen kan een recreatieondernemer in de gaten houden als het gaat om het recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen?

  • • De eerste generatie niet-westerse allochtonen bezoekt nog veelal het land van herkomst, iets wat vaak nog heeft te maken met een bepaald gevoel van heimwee
  • • Het vakantiegedrag van de tweede generatie daarentegen begint steeds meer op dat van autochtonen te lijken. Vaak worden familiebezoeken gecombineerd met een vakantie naar keuze
  • • Binnenlandse vakanties zijn echter (nog) niet in trek; bungalowparken hebben geen multiculturele sfeer hebben en bij kamperen is er een gebrek aan luxe en privacy
  • • De tweede generatie niet-westerse allochtonen komt naarmate ze ouder worden steeds meer in aanraking met dagrecreatie. De eerste generatie hecht hier echter veel minder waarde aan waardoor de tweede generatie over het algemeen pas op een latere leeftijd (meer) recreatieactiviteiten onderneemt

Mogelijke oorzaken
Uit een onderzoek van het CBS is bekend dat buitenrecreatie bij Nederlanders in de top 3 van vrijetijdsbesteding staat. Hierbij worden wandelen en fietstochten gezien als de meest ondernomen vrijetijdsactiviteiten. Zoals hierboven beschreven hecht de eerste generatie niet-westerse allochtonen minder waarde aan recreatieve activiteiten. Wat daar bij komt is het feit dat de concentratie van niet-westerse allochtonen het hoogst in en nabij de grote steden is. De verwachting is dat het geografische patroon van niet-westerse allochtonen zal blijven bestaan, maar wel in mindere mate. Er is namelijk sprake van een toenemende spreiding naar omliggende gemeenten vanuit de bestaande concentratiegebieden. De vier grote steden in Nederland zullen volgens een prognose van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in 2040 een lager percentage niet-westerse allochtonen bevatten.

Uit een gesprek met een niet-westerse allochtoon worden er verschillende redenen gegeven waarom deze groep wellicht minder in aanraking komt met outdoor recreatie. Hij geeft aan dat het waarschijnlijk is dat kinderen het niet mee hebben gekregen vanuit huis. De eerste generatie is veel aan het werk en bezig om een bestaan op te bouwen in Nederland. Kinderen krijgen hierdoor in hun opvoeding ook minder van dit soort activiteiten mee. Een voorbeeld hiervan is de achterstand van niet-westerse allochtonen met betrekking tot zwemvaardigheid. Een financiële factor speelt hierbij een rol. Hoe lager het inkomen, hoe minder geld er te besteden is waardoor zwemles lage prioriteit krijgt. Door scholen wordt er tegenwoordig wel op aangestuurd zodat deze kinderen het uiteindelijk vaak toch leren.

Toekomstperspectief
Wat is het toekomstbeeld van het recreatiegedrag van niet-westerse allochtonen? Het lijkt op basis van bovenstaande gegevens dat er richting de toekomst een verandering zal optreden; de jongere generatie allochtonen komt nu en richting de toekomst vaker in aanraking met activiteiten dan de eerste generatie. Nieuwe gezinnen zullen vaker recreatieve activiteiten ondernemen waardoor de derde generatie ook wellicht meer zal opgroeien hiermee. Vakantiebestemmingen van de jongere generatie zijn nu al vaak vergelijkbaar met dat van autochtonen waardoor er verwacht kan worden dat dit alleen maar toeneemt richting de toekomst, ook gezien het feit dat de allochtonen in Nederland opgroeien en dus wellicht een mindere mate van heimwee hebben. De prognose dat de concentratie van niet-westerse allochtonen steeds minder in grote steden zal liggen geeft het vermoeden dat men vaker met de natuur in aanraking zal komen en dus wellicht meer outdoor activiteiten zullen ondernemen.

Wat kunnen ondernemers doen om niet-westerse allochtonen te stimuleren voor outdoor activiteiten?

  • • Een teambuilding dag organiseren bij een buurthuis waar veel allochtone jongeren komen en daar kennis laten maken met outdoor activiteiten zodat men gestimuleerd wordt om meer van dit soort activiteiten te ondernemen
  • • Probeer met de eerste generatie niet-westerse allochtonen in contact te komen zodat outdoor activiteiten zodat deze generatie vaker dergelijke activiteiten onderneemt met hun kinderen
  • • Leg het focusgebied vooral in en nabij de grote steden waar de concentratie van niet-westerse allochtonen het hoogst is
  • • Probeer buurtbijeenkomsten bij te wonen voor niet-westerse allochtonen om achter de wensen en behoeften van deze groep te komen
  • • Zorg voor heldere en enthousiasmerende communicatie

Bronnen en meer informatie:
http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/demografie/etniciteit/niet-westerse-allochtonen-per-gemeente-2010-2040/
http://media.wereldjournalisten.nl/media/uploads/90.pdf
http://vorige.nrc.nl//binnenland/article1952784.ece/Niet-westerse_allochtonen_minder_vaak_naar_herkomstland
http://download.cbs.nl/pdf/trendrapport-toerisme-recreatie-en-vrije-tijd-2015.pdf
http://www.bloedsuiker.nl/409/3499


Met dank aan:
Nico de Jong, medewerker marketing bij Active Constructions
Active Constructions biedt voorzieningen en materialen voor buitensport en (buiten)recreatie; vooral sterk in klim- en klauterwerk.) Daarnaast helpt Active Constructions ondernemers ook in de fase van conceptontwikkeling en het inpassen van een outdoor attractie binnen diverse bedrijfsconcepten.

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *