Handboek: Spelen met buitenruimte

Bureau Niche heeft ter gelegenheid van haar tiende verjaardag een inspirerend boek uitgebracht. Hierin wordt praktische informatie gedeeld over het inrichten van natuurlijke speelplekken voor de leeftijdscategorie 0 tot 6 jaar. Alhoewel het boekje in eerste instantie geschreven lijkt te zijn voor de kinderopvang, biedt het ook nuttige informatie voor andere organisaties die met natuurlijke speelplekken aan de slag willen gaan.

De opbouw van het 116 pagina’s dikke boekwerkje:

Stap 1: inventarisatie
Hierin wordt in eerste instantie gekeken naar het speelgedrag van kinderen. Er wordt gekeken naar zowel praktische als theoretische factoren in het speelgedrag van kinderen. Zo wordt o.a. een profiel geschetst van voorwaarden die voor baby’s, dreumesen, peuters en kleuters van belang zijn.

Stap 2: inspiratie
Hierin passeren diverse projecten de revu, waarin telkens een onderwerp wordt belicht. Dit is, met 57 pagina’s, eigenlijk het hart van het boek. Buiten inrichten (aanleg) en buiten spelen (gebruik) is het vaste stramien in dit deel. Daar tussen door staan kadertjes met specifieke informatie (bijvoorbeeld over plantenkeuze) en discussievragen: ‘wat vindt jij?’.

Stap 3: naar een haalbaar plan
Op basis van de inspiratie uit ‘stap 2’, worden nu de plannen concreet op papier gezet. Dat gebeurt in de volgende stappen:
– wensenlijst
– aan de slag met het plan
– plattegrond op schaal
– schaal
– kostenplaatje

Stap 4: de uitvoering
Zelf doen of uitbesteden is de eerste vraag. Eigenlijk gaat dit boek er van uit dat de opdrachtgever kiest voor de laatste optie. Er wordt verder niet meer ingegaan op de aspecten die komen kijken bij de aanleg in eigen beheer. Maakt niet uit, want daar zijn vast wel weer andere boeken voor te vinden.
Een leuk extra onderdeel is het zorgen voor communicatie met, en betrokkenheid van de toekomstige gebruikers.

Kortom…
Het boek is zeker aan te bevelen als inspiratiebron bij een natuurlijke inrichting van een speelplek. De mooie foto’s brengen goed de verschillende vormen van natuurbeleving in beeld. Het eerste hoofdstuk over speelgedrag van kinderen is nuttig voor elke speelplekinrichter. Verder is het vooral ook een boek dat dicht bij de praktijk staat en via het stappenplan uitnodigt om aan de slag te gaan.
De auteurs hebben gekozen voor enkele begrenzingen van het onderwerp:
– de leeftijdscategorie (0 t/m 6 jaar.)
– het boekje is zeer gericht op natuurlijk ingerichte speelplekken.
– De stappen 3 en 4 worden wat minder uitgebreid omschreven.

Bestelinformatie:
Het boek is te bestellen via de website van Bureau Niche voor € 17,50 + € 2,50 verzendkosten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *