Gemeentes, denk regionaal bij ontwikkeling hotels!

“In de altijd maar voortdurende race om de verblijfsgast wordt vaak veel te kleinschalig gedacht. Wanneer overheden of private partijen zich laten adviseren over nieuwe of grotere verblijfsmogelijkheden, wordt het project te vaak in hokjes geperst.” vertelt Bennie Roelands van ZKA Leisure

foto zeelandCrisis voorbij: bouwen maar!
“Nu de crisis weer op de achtergrond verdwijnt gaat het weer veel beter met deze branche. Er wordt meer geïnvesteerd in nieuwe verblijfsaccommodaties. Ten opzichte van een jaar geleden is dat alweer fors ontwikkeld. Voor diverse gemeenten hebben wij de afgelopen maanden de marktruimte voor hotels in beeld gebracht. En in de private hoek zie je heel erg dat er twee verschillende componenten ontstaan. Aan de ene kant worden de luxere hotels met wellness en beleving een grotere partij. Maar daartegenover staan dan ook weer de budgethotels, die tegen een lage prijs een prima hotelovernachting bieden. Beide kanten zijn geïnteresseerd in groei en uitbreiding. Door deze ontwikkeling melden verschillende projectontwikkelaars zich bij ons, met plannen die soms jarenlang in de kast hebben gelegen. Dat denkkader is soms nog te beperkt. Er wordt te weinig rekening gehouden met locatie, ligging en regio. Waar heeft de regio behoefte aan en hoe moet worden omgegaan met plannen?

Eigenlijk geldt deze regionale manier van denken voor alle deelmarkten, voor zowel de zakelijke als de toeristische kant. De toeristische bezoeker houdt niet op bij de grens van een gemeente, en kijkt veel meer naar het regionale dagaanbod. De zakenman zal dan vooral kijken naar de business-drijfveren en waar hij in de buurt van een congres of onderweg naar de afspraak een hotel vindt, maar wederom, ook die rijdt net zo goed 20 minuten verder.”

Reclame maken
“Er moet dus groter worden gedacht. Soms is het daarbij ook aan te raden voor verblijfsaccommodaties om gezamenlijk reclame te maken voor de omliggende regionale hoogtepunten. Let op: dan natuurlijk enkel voor de dagbesteding. Anders breng je de potentiële gasten weg naar je concurrent. Maar het kan wel zinvol zijn voor hotels om zich samen in te zetten om de waardevolle bestemmingen aan te prijzen.”

Hoe het werkt
“Als gemeente moet je in de eerste plaats kijken of je met andere gemeentes in de omgeving kunt samenwerken. Natuurlijk gaan wij ook vaak in zee met individuele gemeentes, maar het is fijner als we weten dat de neuzen van omliggende besturen in één richting staan. Het zou bijvoorbeeld gek zijn als een flexibele gemeente (A) een groot voorstander is van verblijfsmogelijkheden in de regio, en de strikte buurgemeente (B) juist de investeringen laag wil houden en zorgvuldig de hand op de knip houdt. Wanneer er een punt op de horizon is vastgesteld, zijn er twee belangrijke bronnen die de trends in kaart brengen. De zakelijke markt kan voornamelijk gepeild worden aan de hand van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat zijn de verwachtingen? Welke kant gaat de markt op? Wij vertalen die naar wat dit betekent voor een regio of gemeente. Voor de voorspellingen en trends op de toeristische markt maken we onder meer gebruik van prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). In die cijfers is duidelijk de groei of eventuele krimp zichtbaar. Wanneer je voor jouw omliggende regio een duidelijk beeld hebt, willen wij altijd helpen met adviseren over het al dan niet bouwen of vergroten van je verblijfsmogelijkheden. En dan zetten wij in op een helder en duidelijk advies waar iedereen beter van wordt.”


Met dank aan:
Bennie Roelands van ZKA Consultants. Hij adviseert gemeentes en bedrijven over verblijfsmogelijkheden en helpt ze om aantrekkelijker te zijn voor de gast. “De marktruimte voor hotelgasten strekt zich veel verder uit dan de gemeentegrens. De potentiële hotelbezoeker stopt niet bij het bordje Zeeland, maar kijkt veel verder dan dat”, vat Roelands samen. “En die verborgen schat wordt door te weinig mensen opgegraven.”
Meer informatie: www.zka.nl / b.roelands@zka.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *