Na de Coronacrisis – een herstart van recreatie en toerisme oude stijl?

Dankzij de coronacrisis ligt het bedrijfsleven in recreatie, toerisme en horeca vrijwel helemaal stil. Ondanks de lastige situatie kijken de meeste ondernemers en organisaties in deze sectoren al weer vooruit; naar de start van het post corona tijdperk. Gaan we snel weer op de oude voet verder? Of is de crisis een kans om zaken voortaan anders aan te pakken?

accommodatie Heerlijkheid Vijlen in Zuid-Limburg

Op de korte termijn wordt gekeken naar de wijze waarop de sector weer kan worden opgestart; #wijzijnweeropen Wat is er nodig om de bedrijven en regio’s weer klaar te maken voor de opstartfase? Welke onderdelen mogen als eerste weer open? (zie: In Japan gaan eerste attracties al weer open) Welke doelgroepen zijn dan het meest kansrijk?

De binnenlandse markt lijkt het meest kansrijk bij een herstart

Bij een herstart van de toeristisch-recreatieve sector is niet alleen een rol weggelegd voor bedrijven; ook overheden en DMO’s, en organisaties op nationaal niveau (NBTC) zijn onderdeel van het toeristisch totaalproduct dat opnieuw op gang moet komen.

In Zuid-Limburg pleit men voor het instellen van een Taskforce Toerisme. Deze (Zuid-)Limburgse Taskforce zou ook leidend moeten zijn bij het hersteloffensief op de langere termijn. Anya Niewierra, directeur van de VVV Zuid-Limburg heeft haar prioriteiten: “Belangrijk wordt een versneld vraagherstel vanuit de primaire markten, zijnde Nederland, Duitsland en Vlaanderen. Nederland is een welvarend land en zal sneller uit het economische dal kruipen dan andere bestemmingen.” Niewierra pleit er voor om vanuit de nationale overheid komend jaar meer marketingbudget vrij te maken om vakanties in eigen land te ondersteunen.

Ook Marcel Baltus, pr vertegenwoordiger van vele (internationale) reisbestemmingen, schrijft in zijn blog: “We gaan een kentering zien in het vakantiegedrag, m.a.w. meer vakanties in eigen land en dichtbij bestemmingen, een toename van het aantal autovakanties ten koste van vliegvakanties, meer cocon vakanties in bungalows, huisjes en campers ten koste van grote hotels en China laten we voorlopig even links liggen.”

Bestaande ‘oude problemen’ zijn ineens een stuk kleiner geworden

Gaan we er met elkaar ook voor zorgen dat die problemen niet terugkomen?

De arbeidsintensieve gastvrijheidssector worstelde vóór de crisis vooral met een gebrek aan personeel. Zeker voor de horecasector was dat een probleem dat de groei van veel bedrijven ernstig belemmerde. Vandaag maakten de kredietverzekeraars in Nederland bekend dat er een hausse aan faillissementen verwacht wordt. Dat heeft automatisch ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Bedrijven die de coronacrisis wel overleven, zullen de komende periode wat voorzichtiger zijn met hun uitgaven.

Het toerismebeleid op diverse niveaus stond de afgelopen twee jaren vooral in het teken van overtoerisme. De gemeente Amsterdam liep daarin voorop, met diverse concrete maatregelen en lastenverzwaringen om het toerisme in de stad te beteugelen. Verwacht mag worden dat de gevolgen van de coronacrisis nog enige tijd zullen nadreunen in de travelsector. Allereerst zullen de beperkende maatregelen stapsgewijs worden opgeheven. Als de reissector daarna weer haar vleugels mag uitslaan, dan is het nog maar de vraag hoe snel het psychologisch effect (de angst om te reizen) zal verdwijnen?

Veel (nieuw)bouwprojecten, ook in de recreatiesector, lagen vóór de crisis flink aan banden door beperkende maatregelen om de CO2 in de atmosfeer terug te dringen. Doordat de economie in Nederland grotendeels plat ligt, en er dus minder wordt vervuild, zal ook dit probleem zich, in ieder geval op de korte termijn, hebben opgelost. En nu maar hopen dat er bij de herstart van de economie naar een manier wordt gezocht om een nieuwe beperking te voorkomen.

Wat gebeurt er met een ‘oud’ probleem waar de Nederlands dag- en verblijfsrecreatie al veel langer mee worstelt?: De verslaving aan korting. Juist na de crisis, na de ‘intelligente lockdown’, willen veel mensen er eindelijk wel weer eens tussenuit. De behoefte aan ontspanning en vermaak buitenshuis zal, vooral in de beginperiode, bijzonder hoog zijn. Dat betekent dat het kortingsinstrument niet nodig zal zijn om mensen te verleiden om naar jouw attractie of vakantiepark te komen. Bezoekers die ‘waar voor hun geld’ krijgen zullen in de toekomst ook wat minder waarde hechten aan korting. Wat dat betreft kan het post corona-tijdperk ook een re-set betekenen. Maar pas op; zodra de kortingsgolf weer begint is ook de verslaving daaraan snel weer snel op het oude pijl.

Afgelopen jaren zijn er in diverse provincies trajecten uitgezet onder de noemer ‘Vitale Vakantieparken‘. De niet-vitale parken werden geholpen met een verbetering – of nette bedrijfsbeëindiging. Er wordt nu door de overheid fors geïnvesteerd om bedrijven door de Coronacrisis heen te loodsen. Deze financiering kan bij niet-rendabele bedrijven ook gebruikt worden om het uitstapmoment aantrekkelijker te maken.

En gaan we na de Coronacrisis ook weer op dezelfde voet verder met de extreem goedkope vliegreizen naar vakantiebestemmingen? Een retourtje Amsterdam – Barcelona is vaak goedkoper dan een treinkaartje naar Amsterdam – Leeuwarden (vol tarief: € 54,). Ver weg bestemmingen kunnen daardoor op prijs concurreren met een vakantie in eigen land. Dit wordt deels gesponsord door onze eigen overheid die o.a. afziet van BTW op vliegtickets en brandstof.


Eén reactie

  1. Mooi overzicht Walter. Een inhaalslag van vakantiedagen verwacht ik niet, hoogstens het opnemen van de uitgestelde vakanties (al dan niet met een voucher van de logiesaanbieder). Wat ik ook verwacht ik een structurele behoefte aan minder massale vormen van vakantie en aan accommodaties met ruimte rondom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *