Consequenties nieuwe veiligheidsnormen klimparken- en bossen

Klimparken- en bossen zijn in Nederland al een aantal jaar in ontwikkeling. Bij activiteiten op hoogte moet er natuurlijk goed gekeken worden naar de veiligheid van deelnemers. Er zijn verschillende dingen die je als ondernemer van tevoren al kunt doen om de veiligheid voor de bouw van een park te onderzoeken. Het inlezen van documentatie, de juiste vragen stellen aan de potentiële leverancier en het opvragen van certificaten bij deze leverancier behoren tot de mogelijkheden.

rope course 1Veiligheidsnormen
Wanneer ondernemers de bouw van een klimpark- of bos overwegen dan is het verstandig na te denken over veiligheid waarbij gekeken kan worden naar normen, veiligheidssystemen en leveranciers. Voor hoogteparcoursen is er een Europese veiligheidsnorm ontwikkeld, de zogeheten EN 15567. Deze norm geldt als richtlijn voor hoogteparcoursen. In de nieuw ontwikkelde veiligheidsnorm zijn er een aantal veranderingen die plaatsgevonden hebben. De nieuwe norm schrijft namelijk meer voor over hindernissen die boven elkaar hangen. Dit mag niet meer omdat rescues van deelnemers op deze manier verhinderd zouden kunnen worden. Bij een rescue wordt een deelnemer als het ware geëvacueerd door een personeelslid omdat de klimmer niet meer verder kan of durft.

rope course 2
continuous belay systeem

Veiligheidssystemen
Om deelnemers van een klimpark- of bos veilig te laten klimmen zijn er zekeringssystemen die zorgen dat men tijdens het klimmen vastzit aan een staalkabel die door het hele parcours loopt. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen self belay en continuous belay systemen. Bij self belay systemen kunnen deelnemers zichzelf losmaken en bij continuous belay is dit niet mogelijk. Welk systeem het beste is hangt volledig af van de voorkeuren en mogelijkheden van de ondernemer. De keuze voor een systeem heeft namelijk ook gevolgen voor de noodzakelijke supervisie in een park wat weer meer of minder kosten met zich kan meebrengen.

ANWB Klimparken Test
In mei 2014 bracht de ANWB een test uit genaamd ‘ANWB Klimparken Test’ in het blad ‘De Kampioen’. Deze test deed veel stof opwaaien in de wereld van klimparken- en bossen omdat de ANWB veronderstelde dat er hoofdzakelijk één technisch criterium is waar rekening mee dient gehouden te worden bij de beoordeling of een klimpark veilig of onveilig is, namelijk het hebben van een gezekerd parcours. ERCA en VEBON (brancheorganisaties) brachten in reactie hierop een verklaring naar buiten omdat lezers zich n.a.v. de test zich onzeker voelde om klimparken te bezoeken t.a.v. de veiligheid. De branche organisaties stelden dat er door de test een aantal misverstanden zijn ontstaan:

  •  Een permanent gezekerd parcours is niet per definitie het enige acceptabele zekeringssysteem
  •  Het gaat vooral om zelfbehoud; deelnemers zijn degenen die het meest geïnteresseerd zijn in hun eigen veiligheid
  •  Niet het systeem zelf maar de omgang met het systeem is van belang in de vorm van juiste instructie en training

De verklaring benadrukte dus dat het zinloos is om te beweren dat één bepaald systeem veiliger is dan de ander omdat het juiste gebruik van het parcours leidend is. Een ondernemer kan echter wel kritisch kijken naar een potentiële leverancier..

Tips voor ondernemers
Als ondernemers de bouw van een klimpark- of bos overwegen dan zijn er verschillende tips die opgevolgd zouden kunnen worden om de mate van veiligheid van een potentiële leverancier te onderzoeken de manier van bouwen onder de loep te nemen:

  • • Bekijk de UK Ropes Course Guide om zelf kennis op te doen
  • • Stel de vraag of de potentiële leverancier volgens de Europese Veiligheidsnorm bouwt en vraag hierbij kopieën van certificaten op
  • • Vraag de potentiële leverancier om gebouwde parken te bekijken en verzamel daarbij beeldmateriaal
  • • Vraag bij de potentiële leverancier om referenties en vraag deze referenties naar de mate van veiligheid van de potentiële leverancier
  • • Kijk intensief mee bij technische tekeningen

rope course 3Conclusie
De veiligheid van klimparken- en bossen hangt dus af van verschillende factoren waarbij er niet één, individuele maatstaf is om de veiligheid van een klimpark- of bos te bepalen. Belangrijk is dat het totaalplaatje klopt kijkend naar bovenstaande onderwerpen. Ook kan er door ondernemers kritisch naar potentiële leveranciers worden gekeken; door te letten op veiligheidsaspecten van de leverancier kan de veiligheid van een eventueel nieuw te bouwen klimpark- of bos worden verhoogd. Tenslotte moet er synergie zijn tussen de leverancier en ondernemer zodat zij samen een veilig en verantwoordelijk project tot stand kunnen brengen.


Met dank aan:
Nico de Jong, medewerker marketing bij Active Constructions
Active Constructions biedt voorzieningen en materialen voor buitensport en (buiten)recreatie; vooral sterk in klim- en klauterwerk.) Daarnaast helpt Active Constructions ondernemers ook in de fase van conceptontwikkeling en het inpassen van een outdoor attractie binnen diverse bedrijfsconcepten.

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *