De Efteling wordt door Nederlanders als het meest inspirerende merk van Nederland gezien, gevolgd door IKEA, Apple, Albert Heijn en Samsung. Inspirerende merken onderscheiden zich door hun visie, track record, productinnovaties en producten. Merken met een positieve boodschap en tastbare proposities doen het goed. Merken blijven vooral gebruiksartikelen, relaties blijken moeilijk te bouwen. Dit blijkt uit de Inspirational Image Index ‘11 van Synergie en MindWorld. De Efteling wordt door Nederlanders als het meest inspirerende merk van Nederland gezien, gevolgd door IKEA, Apple, Albert Heijn en Samsung. Inspirerende merken onderscheiden zich door hun visie, track record, productinnovaties en producten. Merken met een positieve boodschap en tastbare proposities doen het goed. Merken blijven vooral gebruiksartikelen, relaties blijken moeilijk te bouwen. Dit blijkt uit de Inspirational Image Index ‘11 van Synergie en MindWorld.Inspiratie fundament sterke merken

Synergie (identiteit- en merkstrategie) en MindWorld (merkonderzoeksbureau) onderzochten in augustus 2011, onder een representatief panel van ruim 1.450 mensen, wat merken inspirerend maakt en welke merken hierop het hoogst scoren. Het onderzoek leverde 4 pijlers op van inspirerende merken: authenticiteit (visie en optimisme), een track record & innovaties, aantrekkelijke producten en een relatie met doelgroepen. Efteling meest inspirerende merk van Nederland Positief, concreet en tastbaar, ontsnappen aan pessimisme, het typeert de behoeften van onze tijdsgeest na een periode van degelijkheid en betrouwbaarheid. We zien dan ook dat de meest inspirerende merken inspelen op verbeeldingskracht en een positieve, concrete boodschap hebben. Dit geldt voor de Efteling (Ravelijn, Winterefteling) en IKEA (design your own life). Apple verwerkt dit traditioneel in haar producten.  In een reactie laat Bart de Boer van De Efteling weten: “De Efteling innoveert continu. Kwaliteit, creativiteit en gastgerichtheid staan daarbij centraal. De 'sprookjes' blijven we - in al haar facetten - bewaken!” Andere dagattracties in de top 45 De Efteling is niet de enige dagattractie in de Top 45. Op nummer 14 treffen we Disneyland Parijs; op 18 staat Duinrell; op 22 staat Walibi die daarmee net Beekse Bergen aftroeft (23) Social Media Lager in de ranking vallen enkele merken op. Jonge merken als Facebook en Groupon zitten dicht tegen de top10 aan, Hyves is binnen deze categorie de grote verliezer. Dat blijkt ook in de praktijk: Facebook trekt maandelijks in Nederland al meer bezoekers, een verschil dat het komend jaar snel zal groeien. Over het onderzoek Letterlijk betekent inspiratie ‘inademing van lucht of ideeën’. Inspiratie creëert openheid ten aanzien van ervaringen en het resulterende goede gevoel houdt lang aan. Inspiratie maakt doelgroepen ontvankelijk voor producten en uitingen. Het is aannemelijk dat toekomstige sterke merken vandaag het meest inspirerend zijn. Daarom voerden Synergie en MindWorld drie onderzoeken uit om antwoord te krijgen op de volgende vragen: 1. wat bepaalt of een merk als inspirerend wordt ervaren? 2.  hoe wordt gemeten hoe inspirerend een merk is? 3.  welke merken worden vandaag ervaren als het meest inspirerend? Om de antwoorden te vinden deden we een serie van 4 onderzoeken. We startten met deskresearch naar academische bronnen, verrichtten verkennende straatinterviews. In een tweede onderzoek onder 274 respondenten uit Amsterdam onderzochten welke associaties kleven aan inspiratie. Met de uitkomsten werd een onderzoeksinstrument ontwikkeld dat inspiratie inzichtelijk maakt. Dit instrument werd in een derde onderzoek gevalideerd onder een landelijk representatieve steekproef van 274 respondenten. Deze respondenten beoordelen de merken die in de eerste twee onderzoeken het vaakst spontaan naar voren waren gekomen, met enkele bekende merken in dezelfde categorie. Het instrument bleek bijzonder betrouwbaar (Cronbach’s alpha > 0.85). In het vierde en laatste onderzoek werden 45 merken beoordeeld door 912 respondenten, representatief samengesteld voor Nederland. Elk merk werd beoordeeld door 75 respondenten. Het onderzoek werd uitgevoerd in juli en augustus onder een panel van Survey Sampling International. Waarom inspirerende merken onderzoeken? Merken die vandaag inspirerend zijn, creëren de positie om in de toekomst een sterk merk te zijn. Er zijn veel merkrankings, maar ze beschrijven vandaag en voorspellen niet morgen. Dat was voor ons de aanleiding om inspirerende merken in kaart te brengen. Daarnaast denken wij dat juist nu, in de ‘perfect financial storm’, inspiratie een uitkomst biedt. Niet langer de focus op onze situatie en wat niet kan, maar wat we wel kunnen doen en vooral hoe. Als de financiële situatie ons iets leert, is dat de economie drijft op emotie en psychologie. Inspiratie is een krachtige driver die mensen richting geeft. Dit geldt voor ondernemers, medewerkers en klanten. Inspirerende merken zijn het resultaat van organisaties die slaagden om al deze groepen in één richting te bewegen. Aan deze voorbeelden bestaat nu behoefte. Dit was onze tweede reden om op zoek te gaan naar het meest inspirerende merk van Nederland. Meer informatie: www.synergie.nl