In het reguliere Kamerdebat over de impact van het coronavirus is uitvoerig gesproken over de ‘routekaart’ die het Kabinet heeft gepresenteerd op 6 mei.

In het reguliere Kamerdebat over de impact van het coronavirus is uitvoerig gesproken over de ‘routekaart’ die het Kabinet heeft gepresenteerd op 6 mei.

Naast het debat over het maximaal inperken van het virus werd er gesproken over de economische schade die gevoeld wordt in de gastvrijheidssector. Coalitiepartijen VVD/D66 en CDA/ChristenUnie hebben twee aangenomen moties ingediend die een het kabinet verzoeken sneller tot aanvullende maatregelen te komen voor zowel horeca als recreatie.

VVD en D66 hebben aangedrongen op snel meer duidelijkheid voor de sector. Het kabinet moet medio mei meer duidelijkheid bieden voor een aanvullend steunpakket die horeca en recreatie, bedrijven met weinig liquiditeit maar hoge vaste lasten, kunnen helpen. 

CDA en ChristenUnie constateerden dat kapitaalintensieve bedrijven minder steun hebben aan bestaande regelingen zoals de NOW- en TOGS-regeling. Het kabinet is door deze coalitiepartijen verzocht te onderzoeken hoe deze bedrijven aanvullend ondersteund kunnen worden.

Bron en meer informatie: HISWA recron