Tot voor kort was de instructie van de overheid ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Inmiddels is dit versoepeld naar ‘vermijd drukte’. Dit is voor veel attracties en dierentuinen het sein om weer open te gaan. Er zijn protocollen ontwikkeld om de heropening veilig te laten plaatsvinden voor zowel personeel als bezoekers.

Tot voor kort was de instructie van de overheid ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Inmiddels is dit versoepeld naar ‘vermijd drukte’. Dit is voor veel attracties en dierentuinen het sein om weer open te gaan. Er zijn protocollen ontwikkeld om de heropening veilig te laten plaatsvinden voor zowel personeel als bezoekers.

De heropening van de parken vind plats in overleg met de gemeente en de veiligheidsregio waarin het bedrijf zich bevindt. Het precieze openingsmoment wordt door iedere dagattractie, in samenspraak met de desbetreffende lokale instanties, bepaald. Inmiddels hebben de eerste attractie hun openingsdatum al gecommuniceerd.

Protocol 'Samen veilig uit'

Het protocol ‘Veilig Samen Uit’ biedt drie garanties, die passen binnen de richtlijnen van het RIVM:

 1. We zorgen voor 1,5 meter afstand tussen huishoudens.
  Dat doen we door een beperkt aantal gasten tegelijk toe te laten, passend bij de betreffende locatie. Je reserveert online je ticket.
 2. We zorgen voor voldoende en heldere informatie.
  Op locatie wordt gezorgd dat er voldoende en heldere informatie aanwezig is door middel van begrijpelijke instructies en bewegwijzering. Het personeel is bovendien goed getraind en attendeert gasten op de afspraken.
 3. We zorgen voor extra hygiënemaatregelen.
  Er worden extra hygiënemaatregelen getroffen in de vorm van centrale desinfectiepunten en      het vaker schoonmaken van belangrijke contactpunten. Indien nodig worden er persoonlijke      beschermingsmaterialen ingezet.

Naast de drie garanties zijn er in het protocol aanvullende maatregelen opgenomen die specifiek zijn opgesteld voor de dierentuinen, attractieparken, rondvaarten en musea. Zo zijn er voor attractieparken richtlijnen opgesteld voor het plaatsnemen in een achtbaan en het controleren van de achtbaanbeugels met inachtneming van de anderhalve meter afstand. In dierentuinen zullen alleen presentaties plaatsvinden als aan de ‘socal distancing’ regels kan worden voldaan en in musea vinden vooralsnog geen groepsrondleidingen plaats. Kortom: de diverse dagattracties zijn er klaar voor om gasten weer te ontvangen voor een veilig dagje uit.

Nieuwe spelregels

 1. Online reserveren voor een bepaalde dag of tijd is verplicht, ook als iemand al een kaartje of voucher heeft.
 2. Alleen de deur uit als iedereen in het gezelschap klachtenvrij is, dus geen koorts, hoesten, niezen, etc.).
 3. Kom alleen of als gezelschap, met mensen uit eenzelfde huishouden.
 4. Kom met eigen vervoer, de capaciteit van het OV is beperkt en moet zoveel mogelijk ontlast worden.

Financiële ondersteuning blijft hard nodig

De heropening van de perken betekent niet dat er vanaf nu weer volop winst gemaakt kan worden. Door de beperkingen, o.a. in bezoekersaantallen, hopen veel parken een deel van hun doorlopende kosten terug te verdienen. De Nederlandse Verenging van Dierentuinen doet dan ook een oproep:

"De dierentuinsector heeft inmiddels een omzetverlies van ruim 50 miljoen euro opgelopen door de lock down. Dit verlies zal nog verder oplopen tot ruim 100 miljoen euro, aangezien we gedoseerd gaan heropenen met substantieel minder gasten per dag. Dierentuinen zijn veelal stichtingen zonder winstoogmerk. Al het geld wordt in normale tijden geïnvesteerd in renovatie van dierverblijven, educatie, onderzoek en natuurbehoud. Op lange termijn verwachten dierentuinen grote financiële problemen als geen extra noodsteun vrijkomt. De sector heeft een dringend beroep gedaan op de overheid om hierin tegemoet te komen."

bron: NVD Dierentuinen

Nog meer informatie: Protocol Veilig Samen Uit op website Club van Elf

Openingsdata (soms onder voorbehoud) van de eerste parken inmiddels bekend: