Thialf krijgt extra financiële steun van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, zodat zij aan de slag kunnen met het herstel van de financiële problemen.

Thialf krijgt extra financiële steun van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, zodat zij aan de slag kunnen met het herstel van de financiële problemen.

Als de gemeenteraad en Provinciale Staten instemmen met het reddingskrediet, stelt de provincie € 2 miljoen en de gemeente Heerenveen € 991.000,- beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld om uit te putten tijdens de herstelperiode.

Tekort bij Thialf

In december 2019 bleek uit de jaarcijfers een tekort dat in 2019-2020 nog verder zal oplopen. Het bureau LAgroup maakte een uitgebreide analyse en onderzocht de mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Hieruit blijkt dat een positieve exploitatie nagenoeg onmogelijk is. Thialf moest daarom van de aandeelhouders een herstelplan maken binnen 100 dagen. Uit dit herstelplan blijkt dat het in december genoemde liquiditeitstekort in boekjaar 2019-2020 verder stijgt tot ongeveer € 1,1 miljoen. Dit komt door nieuwe, niet beïnvloedbare tegenvallers.

Scenario ‘slank en slim’

In het herstelplan staan drie mogelijke scenario’s waarvan geen enkel scenario zwarte cijfers haalt. Thialf stelt het scenario ‘slank en slim’ voor. Dit scenario vraagt een forse reorganisatie, maar behoudt de kernfuncties van Thialf met een focus op de topsport.

“Thialf doet uiteraard als eerste haar deel. Met pijnlijke noodzakelijke maatregelen nemen wij € 538.000 van het structurele tekort voor onze rekening. We gaan terug naar een kleine organisatie die puur gericht is op het faciliteren van de topsport. Om een hoogwaardig product te kunnen blijven leveren is steun van anderen noodzakelijk. De herstelperiode gebruiken we om te werken aan een structurele oplossing. Een duurzame oplossing voor het energievraagstuk staat daarbij met stip bovenaan.”

Directeur Marc Winters

Bron en meer informatie: Gemeente Heerenveen